6. Kūts vide

Padariet savu fermu par labāku vietu. Radiet vislabāko vidi dzīvniekiem un darbiniekiem.

Radot vislabāko kūts vidi govīm un darbiniekiem, tiek uzlabots fermas ražīgums un rentabilitāte.

Mēs padarām jūsu piena fermu par labāku vietu ar tādiem piedāvājumiem, kas paaugstina ražošanas līmeni un rentabilitāti, uzlabojot gan govju, gan cilvēku labsajūtu jūsu fermā.

DeLaval rotējošā govs birste

Revolūcija govju komforta nodrošināšanā. Govis, izmantojot DeLaval rotējošo govju birsti, ir tīrākas, mierīgākas un tādēļ arī līdzsvarotākas. Kornelas Universitātes 2009. gadā veiktais pētījums par DeLaval SCB apliecināja labāku dzīvnieku veselību, ko veicināja asinsrites uzlabošanās. Konstatēts, ka govīm, kuras otrajā un turpmākās laktācijās izmanto SCB, klīniskais mastīts bija par 34 % zemāks. Pētījuma grupa arī ziņoja par piena izslaukumu palielināšanos līdz +1 kg dienā (3,5 %) govīm otrajā laktācijā, izmantojot rotējošo govju suku, salīdzinājumā ar atsauces grupu, kuru turēja tādos pašos apstākļos, taču neizmantoja SCB. 

DeLaval vakuumsūknis DVP2700F

Optimizējiet vakuumsūkņa darbību, izmantojot mazāk elektroenerģijas — strādāt gudrāk nozīmē taupīt. DVP2700F ir apliecinājis uzticamību un ilgu darba mūžu, taupot līdz 60 % elektroenerģijas salīdzinājumā ar sūkni bez regulējamas ātruma piedziņas. Savienojiet vadības un pakļautā iestatījumā līdz trim sūkņiem, lai iegūtu 18-20 % enerģijas ietaupījumu salīdzinājumā ar izolētiem regulējama ātruma vadītiem sūkņiem.  

DeLaval transportēšanas sūknis SP480

Sistēmpieeja kūtsmēslu apstrādei, kas uzlabo higiēnu un govju veselību. Spēcīgs, izturīgs kūtsmēslu sūknis, kas sekmē rentablu kūtsmēslu aizvākšanu, nodrošinot labāku higiēnu un zemākas ekspluatācijas izmaksas.  

DeLaval siltuma rekuperācijas sistēma

Iepazīstiet ilgtspējīgus enerģijas avotus savai fermai ar siltuma rekuperācijas sistēmu. Tagad varat dzesēt pienu ātrāk un vienlaikus atgūt līdz 60 % izdalītā siltuma, pārveidojot to siltā ūdenī, kuru varat izmantot mazgāšanai.

Sazinieties ar savu DeLaval izplatītāju

Par vispārējiem pieprasījumiem