Dzeršana

Brīva pieeja svaigam un tīram ūdenim ir būtiska fermas ražošanas, audzēšanas, dzīvnieku veselības un saimniecības rentabilitātes ziņā.

Sazinieties ar savu DeLaval izplatītāju

Par vispārējiem pieprasījumiem