Product Image

Stāvvieta TUF20

DeLaval piesietās turēšanas kūts dizainā lielu uzmanību pievērš labam govju stāvvietu komfortam un darba slodzes un darba laika samazināšanas iespējām.

  • Govju automātiska bloķēšana
  • Visas govis tiek atbrīvotas vienlaikus
Sazinieties ar sev tuvāko

DeLaval izplatītājs

DeLaval stāvvieta TUF20

DeLaval piesietās turēšanas kūtīm paredzētā stāvvietā TUF20 virsmas tīrības uzturēšana nesagādā raizes. Tīru govi ir vieglāk slaukt, un šie izturīgie, dzīvniekiem draudzīgie nodalījumi veido nevainojamu vidi katram dzīvniekam.

DeLaval ganību fiksācijas ierīce stāvvietām TUF20

Tās ganību perioda laikā atvieglo govju izslaukšanu. Pēc ienākšanas stāvvietā govs tiek individuāli un automātiski nofiksēta. Pēc slaukšanas visas govis no vienas rindas tiek atbrīvotas vienlaicīgi. Ja ir nepieciešams dažas vai visas govis pa nakti paturēt kūtī, tās ir vienkārši jāpiesien ar saitēm un jāatver govju bloķētājs.

Sazinieties ar savu DeLaval izplatītāju

Par vispārējiem pieprasījumiem