Efektīva kūtsmēslu pārvaldība veicina labāku slaukšanas higiēnu un ganāmpulka labturību. Tā arī uzlabo kūts iekšējo vidi, samazinot amonjaka līmeni un slāpekļa gāzes atmosfērā. Pareizi izveidota un pārvaldīta kūtsmēslu sistēma saglabā šo atkritumu mēslojuma vērtību. Tā palīdz arī samazināt jebkādu noplūdi upēs, ezeros un gruntsūdeņos.

Dzīvnieku šķirne, barošanas biežums, barošana, ūdens maisījums, pakaišu materiāls un tā daudzums u. c. ietekmē fermas atkritumu un notekūdeņu veidošanos.

Rādīt vairāk

Sazinieties ar savu DeLaval izplatītāju

Par vispārējiem pieprasījumiem