Vadības ierīces

Šeit jūs varat izvēlēties vispiemērotāko pārvaldības risinājumu.

Vadības bloks EC

Jūsu drošībai un ērtībām

  • Kontrolē visas slaukšanas iekārtas
  • Reģistrē darbības stundas
  • Palīdz noteikt servisa intervālus
Sazinieties ar sev tuvāko

DeLaval izplatītājs

Vadības bloks EC

Galvenie ieguvumi

Pirmajā vietā – drošība

  • DeLaval EC ir konstruēts tā, lai jūs būtu aizsargāts visu laiku. Drošībai ļoti svarīgs ir galvenais slēdzis, kas atslēdz elektropiegādi visām iekārtām. Ja notiek pārslodze, automātiskais slēdzis izslēdz elektrisko strāvu. Personālu papildus aizsargā zemsprieguma piena sūkņa vadības ķēde, kas kontrolē sistēmas pludiņa līmeni.

Papildkomplektā ietilpst

  • Vēl lielākai drošībai DeLaval EC var aprīkot ar ārēju piena sūkņa slēdzi, noplūdstrāvas aizsargslēdzi un motora aizsardzību vakuuma un piena sūkņiem.

Visi elektriskie slēdži vienuviet

Vairs nevajag instruēt pagaidu slaucējus par visu sistēmas vadības ierīču atrašanās vietu, un nav arī problēmu atrast izslēgšanas slēdžus mazticamā avārijas gadījumā. Ar DeLaval vadības skapi EC viss jūsu slaukšanas aprīkojums tiek vadīts no vienas centrālas vietas, tā atvieglojot ikdienas slaukšanu un ar to saistītos darbus.

Vienkāršs savienojums ar vairākām izvadēm

DeLaval vadības skapis EC ir izstrādāts, lai vienkāršotu slaukšanu, izmantojot vairākas izvades visdažādāko sastāvdaļu vadīšanai.

Serviss ir vienkāršs

DeLaval EC ir iebūvēts stundu skaitītājs, kas reģistrē sistēmas darbības stundu skaitu. Šī funkcija ir ideāli piemērota servisa intervālu laika noteikšanai, lai iekārtas apkalpotu regulāri un uzturētu tās vislabākajā darba kārtībā. Papildu ērtībai gan piena, gan vakuuma sūkņiem ir manuālas iedarbināšanas slēdzis.

Sazinieties ar savu DeLaval izplatītāju

Par vispārējiem pieprasījumiem