Parallel melkstallen

In een parallelstal staat de koe 90 graden t.o.v. de melkput. Dit levert een heel comfortabele en veilige melkpositie op voor de melker. De koeien verlaten de melkstal via een uitloophek in de looprichting (conventionele uitgang) of via een frontuitgang. Bij een parallel melkstal is het gebruikelijk dat er een mestplaat, al dan niet met goot, gemonteerd wordt om een hygiënische melkwinning te verzekeren.

Neem contact op met uw dichtstbijzijnde

DeLaval dealer

Parallel melkstallen

Configuraties

Neem contact op met uw DeLaval dealer

Voor algemene vragen