Drikketrau

Vi har store og praktiske drikketrau som er lette å rengjøre og komfortable å drikke av for dyrene.

Kontakt din nærmeste

DeLaval-kontakt

Drikketrau

Produkter

DeLaval drikkekar SC1 og DC2

DeLaval drikkekar SC1 og DC2 har i hovedsak samme konstruksjon. SC1 er et enkelt kar og DC2 er dobbelt. Begge versjonene er konstruert med isolerte, doble vegger, en tømmepropp, rustfri luke og serviceluke. Karet er produsert i slagfast, næringsmiddelgodkjent polyetylen.

  • Man trenger ingen verktøy for å komme til lukene eller ved eventuelle reparasjoner
  • Vannvarmer inngår i disse modellene
Last ned brosjyre

DeLaval frostsikkert kar

Et drikkekar for bruk året rundt. Om vinteren holdes vannet frostfritt takket være superisoleringen i karet. Om sommeren holder isoleringen vanntemperaturen kaldere enn i åpne kar.

  • Ikke behov for elektrisk varme i karet
  • 5 dyr per drikkeplass holder vannet isfritt
  • Holder sollyset ute - mindre fare for algeoppblomstring
Last ned brosjyre

DeLaval drikkekar P450, P650 og P1000

DeLaval drikkekar P450, P650 og P1000 for beite er laget av UV-bestandig plastmateriale av høy kvalitet.

  • Oval form gir mer plass for dyra
  • Enkelt å rengjøre, har stort dreneringshull
  • Flottør kan ettermonteres for automatisk fylling

DeLaval sirkulerende vannsystem DWH200

DeLaval sirkulerende vannsystem DWH200 brukes i uisolerte løsdriftsfjøs og på beitet vinterstid. Systemet hindrer at vanntilførselen og at vannet i installerte drikkekar fryser, vannet varmes opp og sirkulerer. Systemet består av et varmeelement og en sirkulasjonspumpe som styres av en kontrollboks. DWH200 bør brukes i kombinasjon med drikkekar som vannet kan sirkulere igjennom.

  • Varmeelementet kan brukes på rørsløyfer på opp til 200 m, inklusiv retur av vannet
  • Ved levering følger også sikkerhetsventil, utluftingsventil og to returventiler (en med kobling til temperatursensor)
Last ned brosjyre

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser