Ventilasjon og belysning

Både dyr og mennesker trenger god luftkvalitet i husdyrrommet for å opprettholde en god melkeproduksjon. God sirkulasjon av luften hjelper å bytte ut brukt luft i fjøset. Høyere lufthastigheter i sommerhalvåret hindrer også varmestress, som kan påvirke melkeytelsen negativt.

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser