Ventilasjon og belysning

Både dyr og mennesker trenger god belysning og god luftkvalitet i husdyrrommet for å opprettholde en god melkeproduksjon. God sirkulasjon av luften hjelper å bytte ut brukt luft i fjøset. Høyere lufthastigheter i sommerhalvåret hindrer også varmestress, som kan påvirke melkeytelsen negativt. God lyssetting er viktig for å hjelpe kyrne å styre døgnrytmen, spesielt i vinterhalvåret hvor det er kortere dager. Optimal lengde på dagen er 16 timer for høyest mulig melkeytelse, viser forskning.

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser