Product Image

DeLaval LED-lys CL6000 / CL9000

DeLaval LED-lys CL 6000 og CL 9000 gir effektiv fjøsbelysning til en brøkdel av prisen. Reduser energikostnadene med opptil 75 % ved å slå på bare den delen av lysspekteret som kyrne kan se.

  • Reduser strømforbruket med opptil 75 %
  • Øker kyrnes melkeproduksjonen
  • Tilpass belysningen etter behov
Kontakt din nærmeste

DeLaval-kontakt

Last ned

Brosjyre

Det første belysningssystemet utviklet for kyr - og bønder

De ulike nivåene kan styres manuelt eller automatisk for å gi det riktige lysnivået til riktig tid. Arbeidslys gir et klart, fullspektret lys slik at bonden kan arbeide trygt og inspisere kyrne. Men når de er for seg selv, trenger ikke kyrne så mye lys - de kan ikke engang se en stor del av det. Besetningens lys gir bare det lyset som kyrne trenger, og dette vil spare energikostnader.

Reduser strømforbruket med opptil 75 %

Studier har vist at melkeproduksjonen øker når kyrne eksponeres for 16 timer lys pr. dag. Ved å studere den egentlige årsaken til denne økningen - en reduksjon i hormonnivået - har DeLaval identifisert at den samme effekten kan oppnås ved bruk av mye mindre energi, ganske enkelt ved å fjerne det lyset som kyrne ikke kan se. Resultatene er klare. Kyrnes avkastning stiger stadig på grunn av lenger lyseksponering, men den nødvendige energien for å oppnå dette, kan reduseres med opptil 75 %.

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser