DeLaval sirkulasjonsvifter

Et husdyrrom med komfortable lufttemperaturer og god luftkvalitet er viktig for både dyr og mennesker. DeLaval leverer løsninger for sirkulasjonsvifter som kan styres manuelt eller med automatisk gjennom døgnet ut fra temperaturen i husdyrrommet.

  • Mindre risiko for varmestress
  • Gir mindre fluer
  • Forbedrer melkeproduksjon
Product Image

DeLaval sirkulasjonsvifte DDF1200

DeLaval sirkulasjonsvifte DDF1200 har et unikt design som gir en mer konsentrert luftstrøm enn tidligere, som gjør at flere kyr kan kjøles ned. Den energieffektive motoren sammen med frekvensstyring gir en jevn og presis styring av viftens hastighet med lavt energiforbruk. Enheten er lett å montere og er tilpasset det aggressive husdyrrmiljøet.

  • Bedre kjøleeffekt grunnet unikt design
  • Energieffektiv
  • Kan tilpasses for å lage ulike luftstrømmer
Kontakt din nærmeste

DeLaval-kontakt

Din DeLaval-kontakt

For generelle henvendelser