Malkeeffektiviteten blev næsten fordoblet med DeLaval parallel malkestald

Det er store forbedringer i effektivitet og rentabilitet mælkeproducent Jens Johannesen har opnået med en ny DeLaval malkestald 2x24 parallel med malkehøj, som blev installeret februar 2016.

Jens Johannesen.jpg

Gammelgård

Bramming, Danmark

Gammelgård

BESÆTNINGSTYPE

BESÆTNINGSSTØRRELSE

600

Malkestalden er omdrejningspunket i malkecenter og staldbygning, som rummer 600 årskøer og er fremtidssikret, så kommende besætningsudvidelser kan ske let og glidende inden for rammerne. 

- Hverdagen er blevet langt bedre samtidig med at effektiviteten er stærkt forbedret, siger Jens Johannesen. Vi ville hæve årsydelsen med 250 kg EKM pr. ko, og allerede nu kan vi slå fast, at gennemsnitsydelsen stiger endnu mere. 

Malker næsten dobbelt så mange køer pr. tidsenhed
Før det nye malkecenter var 2 malkere 5,5 timer om at malke 450 køer. Det giver et gennemsnitligt tidsforbrug på 1,46 minut pr. ko for én malker. Nu klarer 2 malkere 550 køer på 3,5 timer. Det giver et gennemsnit på 0,76 minut pr. ko for én malker. Det betyder, at 1 malker nu malker næsten dobbelt så mange køer pr. tidsenhed i forhold til før.

Bedre vagtplaner

Det nye malkecenter har medført langt bedre arbejdstider og vagtplaner for de ansatte. Tidligere kunne klokken let blive 20.30 før eftermiddagsholdet var færdig med vask, strøning osv., men nu er de typisk færdige klokken 18. 

Lær mere

Læs lignende historier

Din DeLaval kontakt

For generelle henvendelser