Det er virkelig værdifuldt at have styr på huldet

Den daglige, automatiske huldvurdering som det lille kamera over malkerobotten udfører, er et spændende bidrag til at øge produktiviteten i stalden. Britt Brøchner bruger aktivt BCS huldvurdering i sin besætning til blandt andet at holder øje med risiko for ketose. Det gør hun netop ved at holde øje med huldet efter kælvning.

DeLaval-body-condition-score-camera-BCS_Hero.png

Britt Brøchner

Skive, Danmark

Britt Brøchner

BESÆTNINGSTYPE

BESÆTNINGSSTØRRELSE

135

Et brugbart styringsværktøj - DeLaval body condition scoring BCS (huldmåling) 

DeLaval body condition scoring kamera BCS er en revolution inden for huldvurdering. Kameraet tager et 3D-billede af koens nedre rygparti, når koen passerer det. Billedet bliver analyseret ved hjælp af DelPro Farm Manager. Det giver grundlag for nøjagtig værdi af koens huld.

Det sker helt automatisk, uden at det forstyrrer koen, og det er samme metode hver gang. BCS- systemet måler koens huld dagligt. Det betyder, at du kan nå at reagere hurtigt, hvis koen enten stiger eller falder i huld.

 
3D foto af koens bagparti giver en sikker huldvurdering af hver enkelt ko.

Bedre grundlag for bedre foderstyring

Da Britt Brøchner og hendes mand, Poul-Erik Iversen, installerede 2 nye DeLaval VMS V300 i foråret 2019, fik de samtidig tilsluttet DeLaval BCS.

Britt Brøchner bruger især BCS-systemet til at holde øje med risiko for ketose ved at holde øje med huldet efter kælvning. 

-        Køerne taber sig altid lidt efter kælvning. Hvis de taber sig for meget eller for hurtigt, er der risiko for, at de får ketose. BCS kameraet hjælper os med at finde køerne, før de viser kliniske symptomer på ketose. Og så kan vi give dem noget energi, siger Britt Brøchner. 

Derudover bruger Britt BCS til at holde øje med, om køerne falder eller stiger i huld i goldperioden ved at sammenligne huldkarakteren før goldning og lige efter kælvning. Det kan hun når som helst se på de brugervenlige grafer, som bliver lavet ud fra koens målinger. Her kan Britt når som helst se individuelle, gruppevise og besætningsoplysninger.

 -        Jeg havde en mistanke om, at vi ikke fodrede vores goldkøer optimalt. Derfor var jeg inde og se på huldudviklingen for de køer, der sidst havde kælvet. Det viste sig, at to ud af syv køer tabte huld i goldperioden. Jeg synes, at det er bedre, at køerne tager lidt på frem for at tabe sig. Vi har derfor justeret goldkofoderet, så køerne er i bedre huld ved kælvning, siger Britt. 

-        Jo større besætningerne er, jo sværere er det at have fokus på den enkelte ko. Jeg kombinerer data fra BCS-systemet og aktivitets- og drøvtygningsmåleren, dermed får jeg mest mulig information om mine dyr, som jeg kan træffe beslutninger ud fra, slutter Britt Brøchner.

Det er virkelig værdifuldt at have styr på huldet

Farm Management

DeLaval body condition scoring BCS

Præcis huldvurdering gør det lettere at planlægge fodringen, så du sikrer, at dine køer har korrekt kropsfedtreserver, som fremmer mælkeproduktion, reproduktionseffektivitet og levetid. BCS er et fuldautomatisk huldvurderingssystem, som fjerner gætterier og unøjagtigheder ved manuel vurdering.

Læs mere

Lær mere

Læs lignende historier

Din DeLaval kontakt

For generelle henvendelser