Automatisk huldvurdering forbedrer foderoptagelse og reproduktionsresultater

Debelgaard I/S har et af Danmarks mest fuldautomatisk staldanlæg - lige fra VMS, automatisk fodervogn, skrabere, kobørster, inventar, besætningsstyringsværktøj og senest er DeLaval body condition scoring BCS huldvurderingskamera.

Debelgaard.jpg

Brørup, Danmark

BESÆTNINGSTYPE

BESÆTNINGSSTØRRELSE

380

system

Kameraerne er monterede, så de fotograferer køerne på vej til malkning i VMS'erne. De bruger primært systemet først og sidst i laktationen. I starten bruger de til at fange ketose i opløbet hos køer med over 40 kg mælk om dagen i de føste 100 dage af laktationen, og som har et huldtab større end de fastsatte grænser. 

Sidst i laktationen handler det om at undgå for fede eller tynde køer før goldning. 

På Debelgaard afgoldes køerne i det huld de skal kælve. 65 dage før forventet goldning bliver for tynde køer sat lidt op i kraftfoder, mens de fede køer får reduceret kraftfodermængden i VMS'en.

Automatisk huldvurdering forbedrer foderoptagelse og reproduktionsresultater

Farm Management

DeLaval body condition scoring BCS

Præcis huldvurdering gør det lettere at planlægge fodringen, så du sikrer, at dine køer har korrekt kropsfedtreserver, som fremmer mælkeproduktion, reproduktionseffektivitet og levetid. BCS er et fuldautomatisk huldvurderingssystem, som fjerner gætterier og unøjagtigheder ved manuel vurdering.

Læs mere

Din DeLaval kontakt

For generelle henvendelser