Her er nulpunktsprisen på 2,04 kr. pr. kg mælk med robotter som trofaste nøglemedarbejdere

Hvordan kan ”nulpunktsprisen”, altså dét, det koster at producere et kg mælk inklusiv ejeraflønning, bringes helt ned på 2,04 kr….? Et aktuelt, levende eksempel findes hos mælkeproducenterne Finn og Allan Kruse, Ølgod. Far og søn, som i fællesskab holder produktionen oppe og udgifterne nede. Robotmalkning er én af nøglerne til succesen.

Finn & Allan Kruse v_VMS.jpg

BESÆTNINGSTYPE

BESÆTNINGSSTØRRELSE

210

system

Finn Kruse købte og fik installeret to DeLaval VMS malkerobotter i 2008. Den automatiske malkning med de to nye DeLaval-robotter har fungeret upåklageligt alle årene.

- Naturligvis skal vi være standby på mobilen, hvis der skulle opstå en fejl, som kræver opmærksomhed, fortæller Finns søn Allan, som nu er driftsleder på gården.

- Vi ligger selv inde med en del reservedele til malkerobotterne, så eventuelle driftstop kun bliver ganske kortvarige, fortæller Allan og Finn.

I 2014 blev bedriften udvidet til 210 årskøer, og DeLaval malkerobot nummer tre rykkede ind.

Finn og Allan glæder sig over, at der gennem årene er frigjort utallige timer til andre vigtige gøremål på gården, fordi DeLaval robotterne har klaret de daglige malkninger i et velfungerende flow.

Mælkeydelsen ligger på 11.800 kg EKM.

Kvægrådgivning

Allan og Finn Kruse kører med DelPro management system, som giver et godt overblik over besætningen og optimerer foderstyringen.

I 2016 besluttede de at effektivisere gårdens drift ved at tilknytte ekspertisen fra DeLaval Kvægrådgivning. Kvægrådgiver Lene Alstrup følger sammen med Allan og Finn løbende op på blandt andet bedriftens foderplaner, individuel kraftfodertildeling, markplaner og kotrafik ved robotterne.

- Vi vil naturligvis gerne have mest muligt ud af robotterne. Det er en stor fordel, at Lene løbende kan gå ind på computeren og hjælpe med at se, hvad der eventuelt skal justeres, fortæller Finn.

- Ja, og det er til stor gavn i den løbende drift, at Lene hver måned hjælper med at følge op på de forskellige resultater på gårdens scoreboard, justere foderplaner med videre, slutter Allan.

Produktionsprisen på 2,04 kr. pr. kg mælk taler sit eget tydelige sprog om, at det nytter noget at være omkostningsbevidst og styre udgifterne i det daglige.

Lær mere

Læs lignende historier

Din DeLaval kontakt

For generelle henvendelser