Højere mælkeydelse, lavere celletal færre yverbetændelser og bedre arbejdsflow med nyt pattegummi

Mælkeproducent Søren Kring blev i slutningen af 2018 bekymret over udviklingen i celletallet i gårdens mælk. - Vi var helt oppe på et celletal i størrelsesordenen 250.000 – 350.000 i sommeren 2018 og frem, hvorefter vi skiftede den hidtidige leverandør af pattegummi ud med DeLaval, fortæller han. Valget faldt på premium-modellen Clover, og resultaterne lod ikke vente længe på sig.

Søren-Kring.jpg

Gl. Højen, Vejle

BESÆTNINGSTYPE

BESÆTNINGSSTØRRELSE

150

"Celletallet dykkede med næsten 100.000, og jeg er sikker på, vi kommer under 200.000 inden længe.
Som en sidegevinst kunne vacuum efter skiftet til Clover pattegummi skrues lidt op, og fra dag ét sparede vi omkring 15 minutter pr. malkning af de 150 køer"

- Vi oplevede en forbedring af hele flowet i malkningen, lige fra den grundige  malkeforberedelse af yver og patter til malkerens ”trafik” mellem malkestaldens to sider. - Kort sagt blev malkerutinerne mindre pressede til gavn for både malker og køer, konstaterer Søren Kring.

Færre yverbetændelser

DeLaval Clover pattegummi er patentbeskyttet for sin unikke kløverform og har i test bevist at være bedre på samtlige måle- og ydelsesparametre sammenlignet med traditionelt rundt eller trekantet pattegummi. 
Eksempelvis sikrer DeLaval Clover hurtigere malkning, vedhæftningen til patterne forbedres og ydelsen stiger. Forsøg dokumenterer, at der opnås op til en halv liter mælk ekstra i ydelse pr. ko pr. dag og der malkes fuldstændig rent. 

Endelig – men ikke mindst –  forbedres yversundheden i kraft af den specielt udvalgte gummiblanding kombineret med blid massage og hygiejnisk malkning af patterne.

- Vi oplever langt færre køer i den ”kritiske afdeling”, og vi har stort set ingen yverbetændelser, fortæller Søren Kring.

- Jeg er slet ikke i tvivl om, at yversundheden er forbedret som følge af overgangen til DeLaval Clover pattegummi, konstaterer han.

En stor gevinst

Netop faldet i antal yverbetændelser ved brug af DeLaval Clover pattegummi kan spare mælkeproducenten for store årlige omkostninger, og kan dermed styrke bedriftens rentabilitet.

Ifølge undersøgelser publiceret i ”Håndbog i kvæghold” koster et enkelt tilfælde af yverbetændelse mellem 2.000 og 5.000 kr., afhængig af om det er en lokal klinisk mastitis eller en svær mastitis. Der ligger med andre ord en pæn økonomisk gevinst i at nedbringe antallet af yverbetændelser.

- Endnu en stor gevinst her på gården er, at jeg er sikker på, at vores nuværende gennemsnitsydelse på 9.700 kg EKM inden længe vil være steget til 10.000 kg EKM, med væsentligt lavere celletal og bedre afregningspris, lyder det fra Søren Kring.

- Når man kan se resultater, er det en fornøjelse at være mælkeproducent, og min filosofi er, at landbruget skal være en livsstil, en sport og en hobby kombineret med det daglige arbejde, hvor godt og effektivt produktionsmateriel bidrager til resultaterne. 
- Så går det hele op i en højere enhed, slutter han.

Lær mere

Læs lignende historier

Din DeLaval kontakt

For generelle henvendelser