Ureum bemonsteren met Herd Navigator

Januari 2018

Vanaf januari 2018 is het ureum bemonsteren weer mogelijk voor alle Herd Navigator™ gebruikers die werken met een Herd Navigator™ type 2 systeem.

Door middel van het sturen op ureum, kun je als veehouder het forfaitaire stikstofgehalte van de mest beïnvloeden.

Een rekenvoorbeeld: Stel dat zonder Herd Navigator™ een ureum van 23 wordt behaald en met Herd Navigator™ een ureum van 20. Dan betekent dit dat elke koe zonder Herd Navigator™ 125 kg N/jaar produceert. Wanneer men met behulp van Herd Navigator het ureum naar beneden weet bij te sturen betekent dit dat elke koe 120 kg N/jaar produceert. Een verschil van 5 kg N betekent 5/4,0 = 1,25 m3 * € 10,- = € 12,50 /koe/jaar aan potentiële besparing van de mestafzetkosten.

De bepaling van ureum in de melk kan ook worden gebruikt voor de optimalisatie van de voerstrategie. Denk hierbij aan de eiwit- en energiebalans van het totale voerrantsoen (voerefficiëntie).

Neem contact op met uw DeLaval dealer

Voor algemene vragen