DelPro™ Farm Manager

DelPro™ Farm Manager geeft u de nieuwste technologieën voor uw melkveebedrijf in een logisch opgebouwd en gebruiksvriendelijk formaat. Daardoor is DelPro veel meer dan een uitstekende procesbesturing - het systeem helpt trends in uw veestapel vroegtijdig te onderkennen.

  • Gegevens individueel analyseren en optimaliseren
  • Generieke invoer
  • Overzichtelijke grafieken
  • Alle rendementsgegevens in een overzicht
  • Expertmodules
Neem contact op met uw dichtstbijzijnde

DeLaval dealer

DelPro™ Farm Manager

Belangrijkste voordelen

Gegevens individueel analyseren en optimaliseren

Naast voorgedefinieerde lijsten kunt u zelf een nieuwe lijst opstellen. Ook kunt u kolommen sorteren of een filter hierop toepassen. Vaste filters kunnen naar wens in elke willekeurige lijst opnieuw worden toegepast. SOP-filters (Standaard Operationele Procedure) maken het mogelijk lijsten op te stellen voor de arbeidsplanning. Alle lijsten kunnen op een door u gewenst tijdstip automatisch worden opgeslagen of afgedrukt. Daarnaast kunt u lijsten importeren en exporteren. Om dagelijks de dieren te zien die aandacht nodig hebben kunnen lijsten ingesteld worden voor uw bewakingsscherm.

Generieke invoer - arbeidsreductie, vooral bij grote veestapels

Om ondanks de groeiende veestapels de benodigde arbeidsinspanningen te verlagen, is het mogelijk de gegevens van meerdere koeien gelijktijdig in een lijst in te voeren. Dit kan voor verschillende rubrieken zoals melken, voeren en ziekten.

Overzichtelijke grafieken

Het programma beschikt over vele verschillende grafieken. In de rubriek melken vindt u grafieken van de lactatiecurve, verloop van melkgift of de melkduur over de afgelopen 30 dagen. U kunt voor verschillende perioden de gegevens van willekeurige rubrieken samen laten weergeven, zoals activiteits-, voer- en melkgegevens. Daarnaast kunnen puntgrafieken gemaakt worden, waarin twee gegevensvelden uit de databank geselecteerd kunnen worden. Elke koe wordt weergegeven in de vorm van een punt en door op een punt te klikken wordt nadere informatie over de betreffende koe weergegeven. Bij de grafieken kunt u ook filteren, waardoor het mogelijk is probleemkoeien makkelijker te herkennen.

Alle rendementsgegevens in een overzicht

De ontwikkeling van de parameters die van doorslaggevende invloed zijn op het rendement van de veestapel, kan over een door u gedefinieerde periode worden bestudeerd. Door regelmatige controle kunt u snel en effectief veranderingen zien en hierop inspelen indien nodig.

Expertmodule

Met behulp van onze expertmodule kunt u eenvoudig en moeiteloos protocollen opstellen voor veeartsbezoeken, entingen of drachtigheidssynchronisatie. Zo kunt u een protocol voor de dierenarts achterlaten, aan de hand waarvan hij/zij de dieren kan behandelen. Dieren die moeten terugkeren voor een vervolgonderzoek treft u automatisch weer aan op het protocol van het volgende veeartsbezoek. Het entingsprotocol en het protocol voor tochtigheidssynchronisatie werkt op de achtergrond met de informatie die u bijhoudt in het programma.

Laat meer zien

Neem contact op met uw DeLaval dealer

Voor algemene vragen