Product Image

Herd Navigator™

Herd Navigator van DeLaval is een geavanceerde managementtool die als het ware door de veestapel ‘navigeert’ en koeien ontdekt die speciale aandacht nodig hebben. Bijvoorbeeld om te insemineren, dracht vast te stellen, te behandelen tegen mastitis of slepende melkziekte.

  • Hogere levensproductie
  • Gezondere koeien
  • Bewezen rendement
  • Volledige controle

Verbeterd door

Neem contact op met uw dichtstbijzijnde

DeLaval dealer

Download

Brochure

Herd Navigator™

Belangrijkste voordelen

Voortplanting

Herd Navigator meet automatisch het niveau van progesteron in de melk, de gouden standaard in de voortplanting. Het ontdekt alle tochtige koeien met een nauwkeurigheid van meer dan 95% en geeft u boven alles het juiste inseminatietijdstip aan. Herd Navigator helpt u om uw tussenkalftijd te verlagen, uw drachtigheidspercentage te verbeteren, terwijl het aantal inseminaties dalen. U kunt nu koeien overslaan met insemineren omdat Herd Navigator u vertelt dat de kans van slagen voor deze inseminatie erg laag is.

Uiergezondheid

Herd Navigator ontdekt mastitis, nog voordat u dat ziet Maar wellicht nog belangrijker, elke niet-ontdekte subklinische uierontsteking kost gemiddeld € 240,- aan melkverlies. Omdat u met Herd Navigator in een zeer vroeg stadium attent wordt gemaakt op mastitis zal, in combinatie met het juiste actieplan, het aantal klinische gevallen sterk dalen. Hierdoor kunt u besparen op dure medicatie en antibiotica en hoeft u bovenal geen kostbare geproduceerde melk weg te gooien.

Voeding en energiebalans

Herd Navigator attendeert u op koeien met slepende melkziekte, nog voordat er zichtbare verschijnselen optreden. Hierdoor kunt u direct starten met de behandeling wat helpt om de koeien gezond en op productie te houden. Een negatieve energiebalans bij koeien kost tot 600 liter per lactatie.

Testimonial

Minder zieke dieren, lagere dierenartskosten en een hogere melkproductie

Lees het hele verhaal

Neem contact op met uw DeLaval dealer

Voor algemene vragen