Parallel melkstal met roterend voorfront

September 2017

Sinds 4 maanden draait er in België, tegen de Nederlandse grens aan, een 2x24 parallel Rotatief melkstal. Deze stal is een nieuwe ontwikkeling van DeLaval met het oog op snellere koewissels en hogere capaciteit.

De bereikbaarheid en het werkcomfort is in deze stal onverminderd hoog zoals we ook bij de P2100 stal gewend zijn. De vernieuwing zit in de borstrail die door frequentiebestuurde elektromotoren 360 graden kan draaien.

Dit roterende voorfront zorgt ervoor dat de koeien de stal snel kunnen verlaten en dat achterblijvers door de borstrail naar buiten gedrukt worden. Hierdoor is de melkstal snel weer klaar om de volgende rij koeien te ontvangen. De besturing is zo ingericht dat de krachten en snelheden verschillend kunnen worden ingesteld afhankelijk van de positie. Hierdoor is het systeem absoluut koeveilig. Ook indexering met beperkte kracht is mogelijk zodat de koeien tegen de mestplaat aan gedrukt worden.

Na uitgebreid testen en een aantal aanpassingen in de besturing, loopt de stal als een trein en wordt de verwachte capaciteit van 180 koeien per uur gehaald.

Rotatief.jpg

Neem contact op met uw DeLaval dealer

Voor algemene vragen