Zelfde inkomen met melkrobot minder

Melkveehouder Wim Jalink aan het woord

Om zijn bedrijf beter in balans te brengen, besloot melkveehouder Wim Jalink om terug te gaan van twee robots naar één nieuwe robot. De nieuwe VMS V300 werd geïnstalleerd in oktober 2019.

"We zijn teruggegaan van twee oude robots naar één nieuwe DeLaval VMS V300-robot met een hogere capaciteit", aldus Wim Jalink. Zijn bedrijf is nu beter in balans gekomen. Lees hier zijn volledige verhaal, uitgebracht door vakblad Veeteelt in augustus 2020. 

Neem contact op met uw DeLaval dealer

Voor algemene vragen