Nog elke dag rendement van Herd Navigator

De gebroeders Jurjen en Rinze Wassenaar waren in 2009 een van de eerste referentiebedrijven van DeLaval voor Herd Navigator in hun 2x14 Blue Diamond Rapid Exit melkstal. Nu 8 jaar later vertrouwen ze nog steeds dagelijks op de managementinformatie en acties die het systeem hun voorstelt. In 8 jaar tijd is er wel het een en ander veranderd. Zo zijn er meerdere updates aan het systeem gedaan en is ook de software verbeterd.

Op de diverse meetgebieden van Herd Navigator heeft het bedrijf forse resultaten geboekt. "In de eerste jaren hebben we ons vooral gefocust op vruchtbaarheid en slepende melkziekte. Op het gebied van slepende melkziekte hebben we aanpassingen gedaan aan rantsoenen en droogstandsmanagement, die geresulteerd hebben in minder zieke dieren, lagere dierenartskosten en een hogere melkproductie", laten de broers Wassenaar ons weten.

Ook op het gebied van vruchtbaarheid is een flinke rendementsverbetering gerealiseerd. "Het vervangingspercentage is in de eerste jaren gedaald van 30% naar 15%. Hiermee hebben we praktisch gezien de Herd Navigator in 2 jaar tijd terugverdiend op de post ‘omzet en aanwas’. Dat we in de bedrijfsvergelijking van de vruchtbaarheidsstudieclub van SEMEX altijd bovenaan staan, is ook de verdienste van Herd Navigator."

Gebroeders Wassenaar

Friesland, Nederland

SOORT VEESTAPEL

Cow Herds

VEESTAPELGROOTTE

160

Wassenaar-testimonial.jpg

Minder zieke dieren, lagere dierenartskosten en een hogere melkproductie

Jurjen en Rinze prijzen daarnaast ook het gemak van het werken met het systeem. "2 x daags na het melken kijken we of het systeem een nieuwe cassette met sticks nodig heeft. Verder kijken we 2 x daags na het melken op de attentielijsten en zien we de acties die moeten gebeuren met de attentiekoeien."

Neem contact op met uw DeLaval dealer

Voor algemene vragen