"Met de Herd Navigator kan ik op het juiste moment insemineren en ook beter sturen op het juiste tijdstip van insemineren"

Marc Harpes molk jarenlang in een Manus melkstal. Bij de overschakeling naar robotmelken met 3 VMS'en van DeLaval en met 120 koeien vond Harpes dat hij zijn koemanagement nog kon verbeteren.

Harpes-hi.jpg

Marc Harpes

Luxemburg

Marc Harpes

SOORT VEESTAPEL

Holstein

VEESTAPELGROOTTE

120

Systeem

Vruchtbaarheid is voor Marc Harpes een belangrijk onderdeel in zijn koemanagement. Harpes: “Met de Herd Navigator kan ik op het juiste moment insemineren en ook beter sturen op het juiste tijdstip van insemineren. De mogelijkheden van vroegtijdige detectie van mastitis in combinatie met de MDi (Mastitis Detectie index) van VMS en de vroegtijdige signalering van ketosis maakt Herd Navigator zeker een verantwoorde investering”.

"Met de Herd Navigator kan ik op het juiste moment insemineren en ook beter sturen op het juiste tijdstip van insemineren"

Onze oplossingen

Lees meer over de oplossingen die Marc Harpes helpen om de rentabiliteit te verbeteren.

DelPro Farm Management

DeLaval Herd Navigator™

DeLaval Herd Navigator stelt vooruitstrevende melkveehouders in staat om hun veestapel op proactieve wijze te managen. Herd Navigator biedt nauwkeurige analyse van melk om een actieplan te ontwikkelen voor elke koe en de veestapel om de winstgevendheid van het bedrijf te verbeteren door verbeterde voortplantingsresultaten en lagere gezondheidskosten. Bovendien kunt u uw tijd veel efficiënter benutten. Wanneer u aan uw dag begint, waarschuwt DeLaval DelPro met Herd Navigator u over de koeien die geïnsemineerd moeten worden, op drachtigheid gecontroleerd moeten worden, behandeld moeten worden of verdere aandacht nodig hebben.

Lees meer

Lees meer

Lees vergelijkbare verhalen

Neem contact op met uw DeLaval dealer

Voor algemene vragen