DelPro Farm Management

Op een melkveebedrijf staat alles met elkaar in verband en kan elke beslissing gevolgen hebben voor iets anders. Daarom is DeLaval DelPro™ zo ontworpen dat het ondersteuning biedt aan de 5 belangrijkste pijlers van bedrijfsmanagement. Zo kunt u beslissingen nemen die de resultaten voor uw gehele bedrijf maximaliseren. Wanneer u beslissingen moet nemen binnen uw bedrijf is DelPro de eerste plek waartoe u zich kunt wenden voor betrouwbare, nuttige informatie. Dat is waar betere beslissingen beginnen.

DeLaval DelPro™ - Beslissingen beginnen hier

Centraal in elk DeLaval systeem staat ons bedrijfsmanagementprogramma
DelPro™. Hiermee worden alle gegevens die door uw melksysteem en eventuele andere sensoren zijn verzameld omgezet in bruikbare, makkelijk te begrijpen informatie en acties, voor het nemen van snelle en nauwkeurige beslissingen.

U stelt uw managementdoelen vast en DelPro zorgt ervoor dat u alles bij de hand hebt wat nodig is om uw plannen uit te voeren, de voortgang te volgen en zo nodig uw plannen aan te passen. Ook geeft DelPro u attenties en analyses om op het juiste pad te blijven.

Met dit doel brengt DelPro de vele gegevensbronnen binnen uw bedrijf bij elkaar en verwerkt en analyseert het alle gegevens om waardevolle informatie en rapporten te creëren, die u helpen bij de uitvoering van uw werk. Met een scala aan toepassingen die u helpen al die mogelijkheden te benutten zet DelPro gebruiksvriendelijkheid centraal in alles wat het te bieden heeft.

  • Nauwkeurige, eenvoudig te begrijpen informatie voor het nemen van acties
  • Managen van koeien, schapen, geiten of buffels
  • Van een handvol dieren tot maximaal 20.000
  • Helpt bij het nemen van betere beslissingen, die leiden tot betere resultaten
  • Aanbevolen door melkveehouders
Laat meer zien

Testimonial

Minder zieke dieren, lagere dierenartskosten en een hogere melkproductie

Lees het hele verhaal

Neem contact op met uw DeLaval dealer

Voor algemene vragen