Betere beslissingen voor betere diergezondheid

We delen uw passie voor gezonde dieren en het leveren van melk van hoge kwaliteit.

  • Complete registratie van de gebeurtenissen met betrekking tot de gezondheid van de dieren
  • Gecombineerde gezondheidsgegevens - geïndexeerd
  • Voorbereiding op gezondheidscontroles
  • Breng structuur aan in uw beslissingen en acties
Neem contact op met uw dichtstbijzijnde

DeLaval dealer

Download

Brochure

Snelheid is essentieel

Gezonde dieren zijn van essentieel belang voor de kwaliteit van de melk, een hoge melkgift en de duurzaamheid van uw bedrijf.

Hoe sneller u een gezondheidsprobleem kunt vaststellen en behandelen, hoe sneller het herstel en hoe kleiner normaal gesproken de invloed op de productiviteit zal zijn. Daarom is DelPro ontwikkeld om snelle en nauwkeurige informatie over de gezondheid van dieren te verstrekken.

Betere beslissingen voor betere diergezondheid

Belangrijkste voordelen

Nauwkeurige registratie

Het wordt van u verwacht dat u nauwkeurige behandeldossiers bijhoudt. DelPro maakt het invoeren, opslaan en delen van die informatie sneller en makkelijker. DelPro is ontworpen om de stap van diagnose naar behandeling zo eenvoudig mogelijk te maken. U kunt specifieke behandelprotocollen met specifieke geneesmiddelen en taken per diagnose opstellen. Zodra een behandelgebeurtenis wordt toegevoegd ontvangt u attentielijsten voor het uitvoeren van behandelingen, het separeren van melk en het oproepen van dieren. Ook hebt u met één klik op de knop toegang om te kunnen vastleggen dat u de voorgeschreven taken hebt uitgevoerd.

Automatisch melk separeren

Als u een DeLaval melksysteem gebruikt, gebruikt DelPro de gegevens over geleidbaarheid en bloedgehalte die worden vastgelegd om de melkkwaliteit te beoordelen. Zodra er afwijkingen worden gedetecteerd, wordt u hiervan op de hoogte gebracht. Bij de VMS™ V300 kan de melk automatisch gesepareerd worden. Bij conventionele melksystemen kan het melkstel automatisch afgenomen worden.

Sensorintegratie

Er zijn nu sensoren leverbaar die nauwkeurig en automatisch LDH, BHB, progesteron, celgetal, bloed, activiteit en bodyconditiescore meten. Als deze worden geïntegreerd in DelPro zult u vaak al worden gewaarschuwd over een probleem voordat er zichtbare signalen zijn.

BioModel voor gecombineerd welzijn

De koemonitor van DelPro biedt een welzijnsindex voor elke koe. Dit is een gecombineerde score waarin de vele stukjes informatie die wij elke dag vastleggen zijn gecombineerd om één cijfer te geven als snel overzicht van de algemene gezondheid van elke koe. Hierdoor kunt u snel veranderingen in de gezondheid van een individuele koe opmerken, waardoor u precies ziet welke koeien speciale aandacht nodig hebben.

Melkkwaliteit

Met DelPro Farm Manager kunt u de invloed van elke koe op uw tankcelgetal in beeld brengen, zodat u kunt voorspellen wat de financiële gevolgen zijn wanneer u bepaalde koeien uitsluit. Wat wij u beloven is dat we u ondersteunen met consistent beheer van uw veestapel, op tijd en automatisch.

Gezondheidsprotocollen

De gezondheidsfunctie in DelPro zorgt ervoor dat u de bezoeken van uw veearts optimaal benut. Uw werkwijzen, samen met alle informatie over uw koeien, creëren automatisch lijsten die aangeven wanneer een koe een behandeling nodig heeft. Of u nu moet vaccineren, de koe moet laten bekappen of op drachtigheid moet laten controleren; u hebt de flexibiliteit om criteria in te stellen in de gezondheidsfunctie om te zorgen dat u nooit meer een koe over het hoofd ziet.

Laat meer zien

Betere beslissingen voor betere diergezondheid

Werkt met

Neem contact op met uw DeLaval dealer

Voor algemene vragen