Betere beslissingen voor betere vruchtbaarheidsresultaten

Het succes van uw bedrijf wordt mede bepaald door het drachtig krijgen van uw dieren. Dit begint met het opsporen van tochtige koeien

  • Compleet vruchtbaarheidsoverzicht van uw veestapel
  • Bepaal op een effectieve manier welke koeien tochtig zijn
  • Betere resultaten met kpi-management
Neem contact op met uw dichtstbijzijnde

DeLaval dealer

Download

Brochure

Melkveehouderij is niet mogelijk zonder vruchtbaarheid te beheren. Een goede voortplanting draait om timing.

Dit betekent dat u directe toegang nodig hebt tot al uw diergegevens. Ook moet de informatie zo worden gepresenteerd dat u makkelijk kunt zien wat er moet worden gedaan om uw voortplantingsdoelen te halen.

Een van de belangrijkste taken van DelPro is het bieden van ondersteuning, zodat u deze uitdaging het hoofd kunt bieden. Dit draait niet alleen om het vastleggen van gegevens of het creëren van BioModellen. Maar het gaat ook om het weergeven van de meest waardevolle informatie, op de snelste manier, in een gebruiksvriendelijke vorm, zodat u beslissingen kunt nemen waardoor er zo min mogelijk inseminaties nodig zijn om uw koeien op tijd drachtig te krijgen.

Betere beslissingen voor betere vruchtbaarheidsresultaten

Belangrijkste voordelen

Bedrijf

U stelt uw doelen en de cijfers die u wilt realiseren. Met DelPro kunt u uw resultaten afmeten aan deze doelen en ook uw prestaties toetsen aan andere bedrijven met vergelijkbare doelen. Door de samenvattingsrapporten voor uw veestapel en koekalender te bekijken, kunt u het aantal en de aard van de koekalendergebeurtenissen uit het afgelopen jaar bekijken. Hierdoor kunt u snel zien waar verbeteringen aan te brengen zijn. Het kan het drachtigheidspercentage, het bevruchtingspercentage of het aantal koeien dat elke maand kalft zijn; met DelPro kunt u de wijzigingen aanbrengen die nodig zijn om de door u gewenste resultaten te behalen.

Veestapel

Visuele weergave van de gegevens van uw veestapel zorgen ervoor dat u snel en makkelijk patronen kunt zien die u in een lijst met getallen niet zou zien. Onze unieke verdelingsgrafiek voor voortplanting in de veestapel en aangepaste puntengrafiek zorgen ervoor dat u uw gehele veestapel, of elke gewenste groep, op één scherm kunt bekijken waardoor u snel een totaaloverzicht hebt. Deze grafieken lichten direct individuele koeien uit die aandacht nodig hebben, trends waarop actie moet worden ondernomen of analyse van uw algehele strategie en resultaten.

Koe

Individuele koeien doorlopen het voorplantingsproces op verschillende snelheden, wat inhoudt dat u zich bewust moet zijn van de taken die voor elk individueel dier nodig zijn, exact op het moment dat deze nodig zijn. DelPro attentielijst koekalendergebeurtenissen vormt de kern van uw voortplantingsmanagement. In deze lijst worden nauwkeurige gegevens van elk dier gecombineerd, gefilterd op uw managementdoelen en geanalyseerd op basis van uw standaardwerkwijzen. De lijst geeft duidelijke, gestructureerde acties aan zodat u elke koe de aandacht kunt geven die zij nodig heeft om een tijdige en kosteneffectieve drachtigheid te waarborgen.

De ultieme oplossing voor vruchtbaarheidsmanagement

Door de mogelijkheden van DeLaval Herd Navigator of DelPro activiteitmeters toe te voegen aan uw bedrijfsmanagementsysteem krijgt u heel simpel gezegd de ultieme ondersteuning voor vruchtbaarheidsmanagement binnen uw bedrijf. Door Herd Navigator toe te voegen, geeft u DelPro toegang tot de gouden standaard voor voortplantingsmanagement en tochtigheidswaarneming: progesteron. Doordat melkanalyse automatisch wordt uitgevoerd binnen het DelPro BioModel kunt u de progesteronspiegel in de melk gebruiken om zowel te voorspellen wanneer een koe tochtig wordt, als om te bepalen wat het beste moment is om elke koe te insemineren. Om elke voorplantingscyclus te kunnen bewaken, zal het DelPro BioModel ook herkennen wanneer een koe drachtig is, of er een vroege miskraam is en welke koeien abnormale structuren op de eierstokken hebben, zoals cystes. DelPro gebruikt gegevens die worden vastgelegd door activiteitmeters om een geavanceerde analyse van de bewegingen van een koe gedurende de dag uit te voeren. Ook wordt haar huidige beweging vergeleken met wat verwacht werd van haar, om haar tochtigheidsstatus inzichtelijk te maken en te voorspellen. Zo heeft u nauwkeurige informatie over de tochtigheidsstatus van elke koe. Daarnaast kunnen we, omdat we haar huidige bewegingsstatus kennen, ook haar algemene gezondheid voorspellen. Een afgenomen bewegingspatroon duidt op een mogelijk gezondheidsprobleem.

Laat meer zien

Betere beslissingen voor betere vruchtbaarheidsresultaten

Werkt met

Neem contact op met uw DeLaval dealer

Voor algemene vragen