Betere beslissingen voor een hogere melkgift

Met dit systeem is het mogelijk om de hoogst mogelijke melkproductie op uw bedrijf te halen.

  • Gedetailleerde productieprestaties voor dier, groep en veestapel
  • Live melkinformatie bij de hand
  • Plannen voor de toekomst
Neem contact op met uw dichtstbijzijnde

DeLaval dealer

Download

Brochure

Melken is het moment van de waarheid voor uw melkveebedrijf

Het resultaat van elke handeling wordt altijd afgemeten aan de kwaliteit en kwantiteit van de melk. Dit geldt ongeacht welk soort systeem u gebruikt, aangezien alle DeLaval melksystemen aan DelPro™ gekoppeld kunnen worden.

Betere beslissingen voor een hogere melkgift

Belangrijkste voordelen

Conventioneel melken - DeLaval DelPro™ interactief overzichtsscherm IDD

DeLaval systemen voor draaimelkstallen en conventionele melkstallen zijn uitgerust met sensoren die vastleggen wanneer koeien binnenkomen, gemolken worden en vertrekken. Wij combineren al deze gegevens en presenteren deze aan u tijdens het melken met waarschuwingen die u helpen om de kwaliteit en kwantiteit van de melk te maximaliseren.

Gedetailleerde productieprestaties voor dier, groep en veestapel

Onze melkmeters leggen doorlopend melkgiften, melkstroom en melktijden vast van de koeien terwijl zij worden gemolken. Deze gegevens worden vervolgens op groepsniveau gecombineerd om u inzicht te bieden in de prestatieverschillen met betrekking tot productie en efficiëntie van groepen binnen uw veestapel.

Resultaat melkbeurt

Het dashboard Resultaat melkbeurt in DelPro Farm Manager geeft u snel inzicht in de prestaties van uw melksysteem: gemolken koeien per uur, rotaties en/of gemolken groepen en de hoeveelheid melk die gedurende de melkbeurt is gewonnen. Eenvoudige kleurindicatoren kunnen u attenderen op wijzigingen in prestaties. Ook kunt u snel en makkelijk aanvullende informatie inzien die u kan helpen om eventuele prestatieproblemen te verhelpen.

Automatisch melken - DeLaval InControl™

Wanneer u met een automatisch melksysteem zoals DeLaval VMS™ V300 werkt, is 24/7 real-time rapportage uiterst belangrijk. Daarom is DelPro ontwikkeld voor toegang op afstand via een mobiele versie die u doorlopend bijgewerkte informatie over uw totale veestapel geeft.

Live melkinformatie bij de hand

Als uw koeien 24/7 worden gemolken is een standaard statisch rapport niet efficiënt genoeg binnen uw dagelijkse werkzaamheden. Daarom hebben we een live platform ontwikkeld waarmee u een gestructureerd overzicht krijgt van de melkattenties van alle koeien. Dit is essentieel om uw veestapel en individuele koeien effectief te kunnen volgen, in welke lactatiefase zij ook zitten.

Planning voor de toekomst

Wij begrijpen dat toekomstplanning belangrijk is. Voorspellingen doen ten aanzien van uw productie is lastig, zeker zonder kristallen bol die u vertelt hoeveel melk u in de komende maanden zult produceren. Het beoordelen van hoe verbeteringen in drachtigheidspercentage of het verlagen van het vervangingspercentage van invloed is op het aantal melkgevende koeien in de toekomst, maakt dit wel mogelijk. Op basis van nauwkeurige gegevens over productie en voortplanting van dieren combineert DelPro deze informatie op veestapelniveau en voorspelt zo uw melkproductie voor de komende maanden. Wij begrijpen dat er voortdurend veranderingen zijn binnen uw melkveebedrijf en geven u daarom de flexibiliteit om het effect van uw maandelijkse productieniveau te bekijken als deze wijzigingen plaatsvinden. Bijvoorbeeld: verlaging van uw tussenkalftijd van 420 dagen naar 390.

Laat meer zien

Betere beslissingen voor een hogere melkgift

Werkt met

Neem contact op met uw DeLaval dealer

Voor algemene vragen