Betere beslissingen voor een hogere voerefficiëntie

Voer vormt een groot aandeel in de kosten van melkproductie. We weten dat het belangrijk is om koeien efficiënt te voeren.

  • Voerstrategieën voor krachtvoer instellen van afkalven tot afkalven
  • De voeropname van de dieren bewaken
  • Verbeteren van de kpi's op het gebied van voeren
  • Het voeren managen
Neem contact op met uw dichtstbijzijnde

DeLaval dealer

Download

Brochure

Voer draait om balans

Voer vormt een groot aandeel in de kosten van melkproductie. DeLaval DelPro™ is een belangrijk hulpmiddel om ervoor te zorgen dat het verstrekte rantsoen correct is, zodat u meer kunt produceren met minder.

Betere beslissingen voor een hogere voerefficiëntie

Belangrijkste voordelen

Voerstrategie

De behoeften van uw koeien veranderen binnen de verschillende lactatiefases. DelPro zorgt ervoor dat uw voer snel, veilig en nauwkeurig wordt aangepast om deze wijzigingen op te vangen. Dit betekent dat het basisrantsoen continu wordt aangepast en supplementen worden beheerd om het welzijn van het dier, de productiviteit, de voortplantingsprestaties en de levensduur te allen tijde te waarborgen. DelPro geeft u de mogelijkheid om een gecontroleerde strategie in te stellen en deze voor verschillende lactatiestadia, productieniveaus, groepen of aantal lactaties te implementeren.

Controle

We hebben allemaal wel dieren die niet de exacte hoeveelheid voer opnemen die wij hen hebben toegewezen, vaak ten gevolge van gezondheidsproblemen. DelPro licht deze dieren er snel uit door rapporten te verstrekken over het voeropnameverleden op koe- en veestapelniveau. Dit zorgt ervoor, in combinatie met een 365-dagen grafiek waarin de voeropname wordt weergegeven, dat u makkelijk de voedingswaardes op veestapel-, groeps- en dierniveau kunt bekijken.

Kosten en baten

Winstgevend zijn betekent dat u uw voerefficiëntie goed in het oog moet houden. Daarom hebben we makkelijk te interpreteren overzichten gecreëerd waarin u de bedrijfsprestaties kunt bekijken vanuit een "top down" benadering. Op basis van voeropname, voerkosten, productiegegevens en melkprijs biedt DelPro een duidelijk overzicht van de voerefficiëntie op veestapel-, groeps- en dierniveau. Dit helpt ook bij het maken van een begroting en het in kaart brengen van toekomstscenario's. Met DeLaval Optimat heeft u de keuze uw krachtvoer per groep koeien door het ruwvoer te mengen. DeLaval Optifeeder krachtvoerboxen zorgen voor het individueel krachtvoer verstrekken aan koeien.

Krachtvoermanagement

DelPro helpt u bij het nauwkeurig en veilig verstrekken van het krachtvoerrantsoen van een koe. U beslist hoeveel voer een koe hoort te krijgen per bezoek en met welke snelheid voer wordt verstrekt. DelPro gebruikt dit om limieten in te stellen voor opname per bezoek, overdracht naar de volgende dag en uurkwalificatie.

Bodyconditiescoren

Consistente, nauwkeurige controles van de bodyconditiescore van elke koe zijn van essentieel belang om tijdig uw voerstrategie te kunnen aanpassen. Het is de sleutel tot betrouwbare productiviteit, levensduur en voortplantingsresultaten. Met een DeLaval bodyconditiescoresysteem BCS kunt u automatisch nauwkeurige bodyconditiescores vastleggen voor elke koe, elke melkbeurt, elke dag. Deze 3D-mappingtechnologie genereert de gegevens die u, na analyse door een van de exclusieve DelPro BioModellen, meteen kunnen waarschuwen bij wijzigingen in conditie. Nog voordat deze zichtbaar zijn, waardoor u sneller kunt ingrijpen.

Laat meer zien

Betere beslissingen voor een hogere voerefficiëntie

Werkt met

Neem contact op met uw DeLaval dealer

Voor algemene vragen