Ventilatie

Een goede stalomgeving is van het grootste belang. Niet alleen melkvee, maar ook uw jongvee heeft behoefte aan veel frisse lucht. Talloze onderzoeken hebben aangetoond dat ventilatie bijdraagt aan een snellere groei, betere gezondheid en een hogere melkgift.

Neem contact op met uw DeLaval dealer

Voor algemene vragen