Villkor DeLaval webbutik

Allmänna villkor för köp & leverans från DeLaval webbutik

Villkor - DeLaval webbutik hanterar enbart köp och leverans inom Sverige

1. Priser

Alla priser som anges i webbutiken gäller exklusive moms. För rabatterade produkter eller produkter som ingår i kampanjer eller liknande, gäller priserna under aktuell rabatt- eller kampanjperiod. Vi reserverar oss för eventuella prisfel.

2. Orderbekräftelse

Vid mottagen beställning skickar vi snarast möjligt en orderbekräftelse till den av beställaren angivna e-postadressen. Det åligger dig som beställare att utan dröjsmål underrätta DeLaval Orderservice om eventuella fel i den order som specificeras i orderbekräftelsen. E-Post: orderservice.sverige@delaval.com

3. Betalningsvillkor

Faktura

Kunder med eget kundnummer hos DeLavas Sales AB kan beställa varor, mot faktura, med betalningsvillkor 30 dagar från leverans. Vid försenad betalning tillkommer dröjsmålsränta och tillämplig dröjsmålsavgift. Vi förbehåller oss rätten att annullera och neka leverans av order efter eventuell kreditprövning.

4. Frakt

Normalfrakt: Order över 3 000 kr exkl. moms levereras fraktfritt. För order under 3 000 kr exkl. moms debiteras frakt med 199 kr exkl. moms per order.

DPD företagspaket, snabbt och enkelt vid mindre och lättare gods: Order över 3 000 kr exkl. moms levereras fraktfritt. För order under 3 000 kr exkl. moms debiteras frakt med 199 kr exkl. moms per order.

Levereras normalt 2-3 vardagar till leveransadressen.

NOTERA! Följande vikt- och måttbegränsningar gäller för närvarande för DPD företagspaket 16.00:
* Max vikt: totalt 35 kg
* Max mått: 105x70x115 cm
* Ej farligt eller flytande gods

Expressfrakt, beställs före kl 14.30

Om du i din order anger att du önskar Expressfrakt, tillkommer alltid avgift för sådan Expressfrakt enligt nedan. Avgiften för Expressfrakt baseras på godsets vikt. Följande vikt- och måttbegränsningar gäller för närvarande för Expressfrakt:
* Max vikt: totalt 30 kg
* Max mått: 125x50x50 cm
* Ej farligt eller flytande gods eller gods som innehåller lithiumbatterier

Följande avgifter gäller för närvarande för Expressfrakt. Avgifterna kan komma att ändras. Den avgift för Expressfrakt som gäller för den aktuella ordern anges i orderbekräftelsen.

Vikt Kostnad

< 1 kg             199 kr
< 3 kg             240 kr 
< 5 kg             325 kr 
< 10 kg           510 kr 
< 20 kg           755 kr 
< 30 kg         1095 kr 

Farligt eller flytande gods eller gods som innehåller lithiumbatterier kan ej skickas med Expressfrakt.

5. Leverans

Allmänt De leveransvillkor som anges i dessa allmänna villkor gäller inom Sverige. Vi förbehåller oss rätten att neka leverans av order med leveransadress utanför Sverige.

De nedan angivna leveranstiderna är uppskattningar och förutsätter att de beställda varorna finns i lager. Om en eller flera beställda varor inte finns i lager kan det medföra längre leveranstider. Vi förbehåller oss rätten att restnotera eller annullera beställda varor som är slut i lager. När du skriver kontrakt med DeLaval gäller leveransvillkoren i "Lantbruk 05" som tagits fram i samarbete med Maskinleverantörerna och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) 
>> Läs regelverket LANTBRUK 16 (PDF)

Leverans med Normalfrakt

Normalt sker leverans till den av dig angivna leveransadressen. I vissa fall är det inte möjligt för oss att leverera direkt till den av dig angivna leveransadressen. Leverans sker då till närmaste Postkontor eller utlämningsställe anslutet till Posten för avhämtning av dig. Leverans sker från DeLavals centrallager ca 3 dagar före den dag du angett som önskad leveransdag. Om du ej angett önskad leveransdag hanteras ordern direkt. Leveranstiden är därefter normalt 3-6 dagar. Detta gäller ej för spendopp Dipal™, som normalt har en leveranstid på 2 veckor. Den exakta leveranstiden kan variera. Om varorna levereras direkt till den av dig angivna leveransadressen, kontaktar DeLavals speditör dig för att se till att du är tillgänglig för att ta emot levererade varor.

Leverans med Expressfrakt

Expressfrakt beställs före klockan 14:30 vardagar.

Leverans mellan 1-3 dagar beroende på var i landet man bor.

Express Utkörning: Godset körs ut till leveransadressen

Utkörning av TNT utan kvittens

Om du vill att TNT ska köra ut ditt paket utan kvittens, ska ett Leverans-godkännande med TNT vara tecknat. Ni kan gå in på länken och skriva ut en fullmakt skickas in till respektive depå per post.

https://www.tnt.com/express/sv_se/site/support/downloads.html

OBS! Utan kvittens innebär att du inte kan få ersättning om gods försvinner.

6. Garanti

Om inte annan garantitid anges nedan eller i specifikation för respektive vara, lämnar DeLaval 12 månaders garanti från inköpsdatum för fabrikations- och materialfel.

För elstängselaggregat gäller en garantitid om 36 månader från inköpsdatum.

För gummimattor gäller en garantitid om 36 månader från inköpsdatum.

För EVA-mattor, CM/PM, gäller en garantitid om 24 månader från inköpsdatum.

För reservdelar och slitdelar gäller en garantitid om 12 månader från inköpsdatum. För wire och rep till utgödslingar gäller 6 månader eller 3000 timmar beroende på vad som uppnås först.

För förbrukningsvaror såsom diskmedel, silfilter, juversalva, spendoppningsvätska, juverdukar, juverskydd, handhygien, rengöringsmedel, olja, glödlampor, märkfärg och flugpapper lämnas ingen garanti. DeLaval garanterar att samtliga beställda varor är felfria vid leverans.

7. Transportskadat gods

Levererade varor skall alltid kontrolleras av dig vid mottagandet. Sådan inspektion skall innefatta en kontroll att rätt antal kolli mottagits jämfört med frakthandlingen och att allt gods är oskadat. Om godset är skadat skall detta alltid anges på fraktsedeln innan den kvitteras av dig.

Transportskador skall omgående anmälas till transportören och till DeLaval Orderservice senast 7 dagar från mottagandet av de transportskadade varorna. E-Post: orderservice.sverige@delaval.com

8. Reklamation och retur

Felaktig leverans och defekter hos vara som upptäcks i samband med leverans eller under garantitiden meddelas DeLaval Orderservice utan dröjsmål. DeLaval förbehåller sig rätten att bestämma huruvida felaktig vara skall ersättas eller repareras. 
Om en vara blivit felaktigt levererad skall den returneras i obruten förpackning. DeLaval Orderservice skall alltid kontaktas innan vara returneras. E-Post: orderservice.sverige@delaval.com

9. Force majeure

DeLaval är inte ansvarigt för försening eller utebliven leverans till följd av omständighet utanför DeLavals kontroll, såsom strejk eller annan stridsåtgärd på arbetsmarknaden, krig, import- och/eller exportförbud, embargon, myndighets beslut och driftstörningar hos DeLaval eller dess leverantörer.

10. För konsument

Om du är konsument (dvs en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet), gäller reglerna i konsumentköplagen och distans- och hemförsäljningslagen. Du har som konsument därmed bl a en ångerrätt för dina inköp i webbutiken. Ångerrätten gäller under 14 dagar från leverans. Under den perioden har du rätt att utan några förpliktelser för dig, bortsett från transportkostnaderna för att återsända varan, underrättar DeLaval Orderservice om att du vill frånträda köpet och därefter skicka tillbaka de varor som du har mottagit. Vid utövandet av ångerrätten skall du skicka tillbaka varorna oskadade och oanvända i obruten förpackning. Snarast efter att vi taget emot den återsända varan, kommer vi att betala tillbaka den köpeskilling som du har erlagt för varan. Instruktioner för att returnera varan ges då du meddelar Orderservice om ditt beslut, det är viktigt att du tar denna kontakt innan du returnerar varan. E-post: orderservice.sverige@delaval.com

11. Fel i information och förändringar

Vi reserverar oss för eventuella fel i texter, bilder och övrig information. DeLaval förbehåller sig rätten till konstruktions- och prisförändringar.

12. Lösenord

För att bibehålla en hög säkerhet kommer du att regelbundet behöva byta ditt lösenord till webbutiken. Ett lösenord skall innehålla små och stora bokstäver samt någon siffra eller annat tecken för att ge hög säkerhet. Du som kund ansvarar för att ditt lösenord inte görs tillgängligt för någon annan och att ingen obehörig gör beställning med hjälp av ditt lösenord.

13. Personuppgifter

DeLaval är ansvarigt för hanteringen av de personuppgifter som du eventuellt har lämnat till oss. Dessa personuppgifter kommer att användas för orderhantering, för att kunna behålla vår kundrelation och till marknadsföringsändamål. Underrätta DeLaval om du önskar göra någon ändring av personuppgifterna eller om du vill att personuppgifter skall tas bort från våra register. E-post: orderservice.sverige@delaval.com

I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet.

14. Ändrade villkor

DeLaval förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna villkor från tid till annan. DeLaval åtar sig att underrätta dig om sådana ändrade villkor. Ändrade villkor träder i kraft när underrättelse därom har skickats till den av dig angivna e-post-adressen.

15. Tillämplig lag

Svensk lag skall tillämpas på köp från DeLavals webbutik och på dessa villkor, utan beaktande av därmed tillämpliga lagvalsprinciper.

DeLaval webbutik är en del av:

DeLaval Sales AB, Org nr: 5560209941 
Postadress: Box 21, 147 21 Tumba. 
Besöksadress: Gustaf de Lavals väg 15, 147 41 Tumba 
Tel: 08 550 29400 (Vx) 
Orderservice: 08-55029500. 
e-post: sverige.info@delaval.com 
e-post order: orderservice.sverige@delaval.com 
Hemsida: www.delaval.com

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar