DeLavals historia

Vårt arv

Man blir inte så här gammal om man inte utvecklas. Vi har funnits i över 135 år och vi är väldigt stolta över vår historia. Vi är fortsatt engagerande i framtida utveckling.

DeLaval grundades 1883 som AB Separator av Gustaf de Laval. Gustaf föddes i Dalarna, Sverige år 1845.

En historia som gjort skillnad

Gustaf de Laval patenterade centrifugalseparatorn 1878 samt flera andra uppfinningar. Som ett resultat av det fick han ett rykte om sig att vara både  uppfinningsrik och industrialist och genom dessa kanaler kunde han påverka flera andra samtida uppfinnare.

DeLavals arv

Under Gustaf de Lavals livstid förvärvade han 92 svenska patent och grundade 37 företag. Han var inte bara en utomordentlig uppfinnare utan även en man som såg möjligheterna som kunde uppnås genom forskning. Gustaf de Lavals uppfinningar lever kvar fortfarande och skapar arbeten för miljoner människor runt om i världen.

På DeLaval, fortsätter vi arbetet med att ha lantbrukarna i centrum. Vi strävar efter att göra skillnad, genom att hitta nya vägar och lösningar för att driva utveckling inom mjölkproduktion. Vi siktar på att förbättra mjölkkvaliteten, matproduktionen, djurvälfärden och miljön för både djur och människor.

Våra innovationer

 

DeLaval och Alfa Laval

AB Separator ändrade namn till Alfa Laval, 1963. När ägarna, Tetra Pak, sålde Alfa Laval år 2000, behöll de lantbruksdelen som nu är DeLaval. 

      

      

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar