DelPro™ hjälper dig...

... att förse rätt ko med rätt mängd foder i varje del av laktationen

Vid brist på grovfoder finns möjlighet att öka kraftfodergivan inom kons biologiska funktion. Det är viktigt att se till att korna får rätt mängd kraftfoder anpassat på individnivå beroende på kons dagar i mjölk och avkastning och i DelPro™ finns det bra hjälpmedel för dig att ha kontroll över dagliga kraftfodergivan till dina kor.

- Se över dina inställningar i DelPro™ för fodertabeller och mjölkningstillstånd, där finns verktyg som hjälper dig att optimera din mjölkproduktion. Genom att regelbundet kontrollera DelPro™ inställningar och ta hjälp av fodertabellerna undviks en över- eller underutfodring och säkerställer att en korrekt tilldelad kraftfodergiva ges till varje ko, anpassad efter laktationen för bästa ekonomi och avkastning. 

- Se över gårdens beräkning av foderkurvor minst två gånger per månad för att säkerställa att rätt ko får rätt mängd kraftfoder.

- Uppgradera till DelPro™ 5.3 som har en förbättrade funktion för optimering av utfodring via fodertabeller och DelPro™ 5.3 innehåller även automatisk sinläggningstabell som med fördel kan användas för att spara kraftfoder.

- Kalibrera dina foderstationer och VMS minst en gång per kvartal samt vid foderbyte för att säkerställa att rätt giva ges.

  • För att lära dig mer om DelPro™ driftledningssystem och hur du kan använda DelPro™ för bästa prestandan – Håll utsikt under hösten efter inbjudan till DelPro™ kundutbildningar.
  • DeLaval erbjuder även rådgivning för optimering och anpassningar i DelPro™ till din VMS-besättning.

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar