Att välja komponenter till ett bra elstängsel

Ett elstängsel är ett system som är uppbyggt av en rad olika komponenter. För att systemet ska fungera är det mycket viktigt att varje enskild komponent passar ihop med resten av systemet och är av god kvalitet. Vi ska här beskriva de viktigaste komponenterna och vilka egenskaper de har.

Elstängselaggregat

Det första man måste bestämma är om man ska ha ett batteridrivet eller ett nätdrivet aggregat. Om det är möjligt bör man använda ett nätdrivet aggregat som har lägre driftskostnader.

Det man huvudsakligen går efter när man väljer aggregat är hur högt över marken den nedersta tråden ska sitta och hur långt stängslet är. Till får väljer man därför ett kraftigt aggregat, på grund av att den nedersta tråden inte sitter mer än ca 30 cm över marken. Till hästar räcker det med relativt svaga aggregat, därför att den nedersta tråden sällan sitter lägre än 60 cm. Av samma anledning väljer man de kraftigaste aggregaten till permanenta elstängsel. Dom är ofta mycket långa, med mycket undervegetation.

Ju kraftigare aggregat man har, desto större säkerhetsmariginal har man också för oförutsedda händelser, som att en gren eller liknande kommer emot stängslet eller att djur som inte är vana vid elstängsel kommer i kontakt med det.

Läs mer om DeLaval elstängselsaggregat här

Tråd

Tråd väljs efter vilket slags stängsel som ska sättas upp.

Till flyttbara stängsel används alltid lätta polyestertrådar eller band, eftersom stängslet ska flyttas flera gånger under säsongen.

Observera att det är viktigt att använda trådar/band med lågt motstånd. Vilket motstånd tråden har finns angivet i Ohm/m på rullen. Exempelvis innebär 0.2 Ohm/m en mycket bra strömledningsförmåga, medan 14,4 Ohm/m är dålig ledningsförmåga.
Vidare bör man välja tråd/band med bra kontrastverkan. Svart och vit färg har en avsevärt bättre kontrastverkan och synbarhet än t ex orange tråd.

Till permanenta elstängsel bör man endast använda försträckt trippelgalvaniserad ståltråd. Denna speciella kvalitet på ståltråd har 3 gånger så tjock galvanisering jämfört med vanlig ståltråd och den töjer sig inte heller när den utsätts för väder och vind.

Läs mer om DeLaval trådar, band och rep här

Stolpar

Valet av stolpar beror också på vilket slags stängsel som ska sättas upp. Till flyttbara stängsel väljer man lätta stolpar av glasfiber, plast eller fjäderstål. Det är stolpar med låg vikt som är lätta att bära med sig och mycket enkla att sätta upp. Kom ihåg att använda trästolpar som hörnstolpar även till flyttbara stängsel. Till permanenta stängsel rekommenderar vi tryckimpregnerade furustolpar.

Läs mer om DeLaval stolpar här 

Isolatorer

Där man inte använder lätta stolpar med färdigmonterade isolatorer, måste man välja bra isolatorer för att isolera tråden från stolpen. Undvik knoppisolatorer med liten diameter till kraftiga stängselaggregat. Det är viktigt med ordentligt avstånd från spiken som fäster isolatorn till tråden, och rejält avstånd från tråden till stolpen.

Ringisolatorn är en mycket bra isolator. Den ger stort avstånd från tråd till stolpe och är mycket säker med krypströmmar. 

Läs mer om DeLaval isolatorer här  

Jordning

Den viktigaste och kanske mest förbisedda punkten på ett elstängsel. Kom ihåg att elstängslet inte kommer att fungera om jordningen är otillräcklig. Till små batteridriva aggregat använder man ett till tre jordspett på en meter. Till vårt kraftigaste nätdriva aggregat måste man sätta ned minst fem jordspett per meter. Det är viktigt att jordspetten sätts i fast jord på ett fuktigt ställe och att hela jordspettet kommer ner i marken. Kabeln till jordspettet ska vara ordentligt fastskruvad i spettet.

OBS! Den viktigaste och kanske mest förbisedda punkten på ett elstängsel. 
Kom ihåg att elstängslet inte kommer att fungerar om jordningen är otillräcklig. Till små batteridriva aggregat: Ett bra jordtag är en förutsättning för att kunna utnyttja effekten på stängselaggregatet. För jordning av ett elstängsel behövs minst 3 st galvansierade jordspett, som placeras 3-4 meter från varandra. Försök hitta ett ställe där jorden är fuktig. 

Kontroll av jordning

  1. Kortslut stängseltråden mot marken med ett järnspett ca 100 m från stängselaggregatet.
  2. Mät spänningen mellan jordspettet och marken.
  3. Är spänningen mer än 0.3 kV (300 V) är jordtaget otillräckligt och behöver förbättras med fler jordspett för att få ut full effekt av elstängselaggregatet.          

Elstängsel och fronter

Elstängselaggregat

DeLaval har ett stort utbud av elstängselaggregat. Vi har planerat elstängsel i mer än 30 år så vi vet hur man sätter upp ett effektivt elstängsel.

Läs mer

Elstängsel och fronter

Elstängselprodukter

Stolpar, tråd/band/rep, isolatorer, grindhandtag, stängseltestare etc är viktiga komponenter för ett komplett stängsel. Våra elstängselspecialister kan hjälpa dig med planeringen.

Läs mer

Elstängsel och fronter

Stolpar och elektriskt nät

Vilken stolpe man ska välja beror på markförutsättningarna, hur ofta stängslet ska flyttas och typ av djur som ska inhägnas. Läs mer i den nedladdningsbara broschyren.

Läs mer

Elstängsel och fronter

Isolatorer, testare och tillbehör

Vi har alla typer av elstängseltillbehör som du kan vara i behov av till ditt elstängsel.

Läs mer

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar