Benämningar och uttryck

Utågende energi

Mäts i Joule och talar om hur mycket energi aggregatet klarar av att "ladda" upp. Ju mer Joule desto starkare aggregat.

Utgångsspänning

Visar hur stor spänning är då aggregatet inte är belastat, alltså kopplat till stängslet.

Spänning vid 500 Ohm

Talar hur mycket spänning det är vid 500 Ohm, det är det samma som vid djurkontakt.

Teoretisk stängsellängd

Ett teoretiskt värde på hur långt ett aggregat skulle kunna klara av. Inte användbart i praktiken, används för att jämföra olika aggregat.

Stängsellängd – Lätt belastning, ingen vegetation

Ger en uppfattning på hur långt stängsel aggregatet klarar i dessa förhållanden.

Stängsellängd – Medel belastning, mindre vegetation

Ger en uppfattning på hur långt stängsel aggregatet klarar i dessa förhållanden.

Stängsellängd – Tuffa förhållanden, mycket vegetation

Ger en uppfattning på hur långt stängsel aggregatet klara i dessa förhållanden.

5 joules regeln EN norm 60335-2-76/AD gäller från och med 2011-09-01

Regeln begränsar standard aggregat upp till 5 Joule i utgående energi. Aggregat över 5 Joule i utgående energi tillåts endast vid “Intelligenta” aggregat med fördröjning Intelligenta aggregatet har en fördröjningstid innan den ökar energin, medan den samtidigt kontrollerar stängselsituationen. Intelligenta” aggregat med fördröjning är tillåtna att överskrida 5 Joules utgående energi upp till max 15 Joule. Intelligenta” aggregat med fördröjning måste ha följande symbol på huset:

                                                  

 

Larmfunktion måste finnas med ljud och visuellt på intelligenta aggregat.

 

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar