Kontroll av jord & problem vid dålig effekt/funktion

Nedanstående fem punkter för felsökning hjälper till att ta reda på orsaken.

  1. Kontrollera att elstängselaggregatet ger den utspänning som anges i produktbroschyren. Koppla bort stängsel och jord och mät med en digital voltmeter direkt på utgångsterminalen.
  2. Kontrollera samtliga skarvar på tråden, speciellt om polyestertråd eller band användas. På polyesterband måste bandskarvar användas om man ska få bra skarvar. 
    På polyestertråd måste ledarna tvinnas ihop efter det att tråden knutits ihop.
  3. Kontrollera jordning. Kortslut stängslet ca 100 m från aggregatet genom att sätta ett spett i marken och luta den mot stängslet. Gå tillbaka till jordspettet och ta tag i spettet och marken. Om du känner en ordentlig stöt så är jordningen för dålig och måste förbättras genom att fler jordspett används. Jordspetten ska sättas i fuktig mark och på ett visst avstånd från byggnader så att spetten inte står i sandfyllningen inne vid väggen. Spetten placeras med ca 3-4 m mellanrum. Använd skruvkopplingar för att ansluta jordspetten. I stället för att ta tag i jordspettet kan du använda en digital voltmeter för att mäta med. Mellan jordspett och jord ska mätapparaten inte visa mer än ca 300 V.
  4. Kontrollera jordningen. Om du hör att det tickar i isolatorn eller om du kan mäta spänningsfall vid isolatorn måste du byta till en kraftigare isolator.
  5. Kontrollera att det inte finns för mycket undervegetation eller att det ligger grenar mot tråden. Detta är särskilt viktigt med mindre starka aggregat.

                  

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar