Solceller

DeLavals batteridrivna elstängselaggregat kan med fördel användas tillsammans med solcellspaneler. Solcellspanelen omvandlar solenergi till elektricitet.

Detta gör att underhållsladdning kan minimeras eller undvikas. Aggregatet drivs av solcellen under soltid och eventuellt överskott laddar batteriet. Ett elstängsel kan inte enbart drivas av solcell. Det måste vara kopplat till ett laddningsbart 12V batteri.

2,2W solcellspanelImage

Till de mindre aggregaten E2B och ESE4B ansluts den 2,2W solcellen med de medlevererade kalbarna till kontakterna på insidan i den blå överdelen. Kabeln dras ut genom hålet på sidan mellan den grå lådan och den blå överdelen. Panelen monteras på den blå överdelen genom att skjuta på den i handtaget. Solcellen ska alltid vara riktad mot söder. Det är viktigt att undvika att den hamnar i skugga. Även den minsta skugga minskar prestandan drastiskt.

10W, 20W och 50W solcellspanel

Image

Anslut först metallklämmorna från solcellspaneln till batteriet, se till att polariteten är rätt.

Anslut sedan den svarta och röda klämman från aggregatet till motsvarande som redan sitter på batteriet.

Solcellspanelen ska alltid vara riktad mot söder. Det är viktigt att undvika att den hamnar i skugga. Även den minsta skugga minskar prestandan drastiskt. Installera solcellspanelen med en vinkel av ca 75-80°.

Driftsdagar

Antalet driftsdagar beror på många faktorer. Framförallt avgör antalet soltimmar och solstyrka. Men antalet driftsdagar beror även på vilken energiförbrukning som krävs för att försörja ett specifikt elstängsel. Ett kraftfullt aggregat drar mer energi och behöver därmed större wattal på solcellen. Ett större batteri i Ah ökar tiden mellan underhållsladdningar.

Soltimmar är en meteorologisk term för när ljusintensiteten utomhus är över 20 000 lux

Antalet soltimmar i Sverige beror på var i landet man berfinner sig i. Sverige är långsträckt i nord-sydlig riktning vilket gör att variationerna blir stora.

(Klicka på tabellen för större bild)

Exempel på solcellsberäkning

DeLaval aggregat ESE16BM

  • Förbrukning = 0,08AImage
  • Fritidsbatteri 75Ah
  • 80% uttag. I praktiken ger 60Ah/0,08 = 750 timmar
  • 750 timmar/24 = 31 dagar utan laddning

Med solcell

  • 10W/12V = 0,8A vid sol
  • 5 timmar sol ger 5x0,8 = 4,0A
  • ESE16BM behöver 0,08x24 timmar = 1,92A
  • I detta fall räcker en 10W solcellspanel

Rekommendationer för solcell och DeLaval aggregat

E2B/ESE4B 2,2-wattspanel
ESE16BM 10-wattspanel
ESE20BM 10-wattspanel
ESE25BM 10- eller 20-wattspanel
ESE50B 20- eller 50-wattspanel

Ovan nämnda rekommendationer är rekommendationer. Funktion utan underhållsladdning kan aldrig garanteras då antalet soltimmar är avgörande för solcellens funktion.

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar