För skolor och studerande inom lantbrukssektorn

Ett starkt svenskt lantbruk behöver duktigt folk med uppdaterade kunskaper! Här kan vi på DeLaval hjälpa till. Vi vill gärna ha kontakt med naturbruksgymnasier och andra utbildningsinstanser inom mjölk-, kött och hästnäringen. Om du är husdjurslärare eller stallansvarig, ta gärna kontakt med DeLavals distriktschef i ditt område. Här nedan kan du axplock på vad vi har möjlighet att erbjuda.

Känner du dig osäker på vem som är din närmaste kontakt inom DeLaval?
Skicka ett mail till eva.martensson@delaval.com så hjälper hon till att hitta rätt kontaktperson för just din skola eller sök under "Din DeLaval-kontakt".

Vi erbjuder:

Stalltipset - vår kundtidning

I vår kundtidning berättar vi om gårdsnära ny teknik med många reportage från svenska gårdar. Tidningen kommer två gånger per år. Du kan ladda ner ditt ex här: https://www.delaval.com/sv/om-delaval/se/stalltipset/

Är du lärare och vill ha ditt eget tryckta exemplar?
Ange namn och adress i ett mail och skicka till eva.martensson@delaval.com

Material och idéer som kan användas i din undervisning

 1. Spenmätning  - så här gör du
 2. Juvervård – olika metoder och material
 3. Klart för mjölkning – om diskning, diskproblem och diskmedel
 4. Planeringshandbok för nötköttsstallar
 5. Planeringshandbok för grovfoderhantering
 6. Effektiv kalvuppförning
 7. Effektiv mjölkning
 8. Bra kokomfort – fokus på djurvälfärd

För information och beställning: eva.martensson@delaval.com  För klassuppsättningar kan vi behöva ta ut en avgift.

Inbjudan till gårdsvisningar

Vi arrangerar då och då gårdsvisningar hos våra kunder. Vill du att din skola får inbjudan om det sker i närheten av er? Kontakta din DeLaval representant i ditt område.

Föreläsningar

I mån av tid kan vi hålla föreläsningar på skolor. Kunskap som finns i företaget är till exempel:

 • Stängsling – hur man sätter upp elstängsel som håller (nötkreatur och häst)
 • Driftsledning (om skolan har DeLaval-anläggning med driftsledningssystem)
 • Framtidsspaning inom mjölk- och mejeriindustrin    

Kontakta eva.martensson@delaval.com

Studiebesök på Hamra Gård

Vår försöks- och visningsgård är ett stort lantbruk ca 2 mil söder om Stockholm. Här kan vi visa ladugårdar med såväl uppbundet, lösdrift med grop som robot. Vi har en utställningshall där vi kan visa och prata om mjölknings- och stallutrustning. Vi har också ett litet museum där vi samlat material genom åren och det går tillbaka till Gustaf de Lavals dagar på 1800-talet.
Vi kan erbjuda ett 3-timmarsprogram inklusive fika.

Om du är intresserad av detta skicka mail till eva.martensson@delaval.com

Praktik på Hamra gård

Hamra gård, DeLavals egen försöks- och visningsgård tar emot praktikanter inom såväl mjölkproduktion som växtodling. 
Kontakta johan.bjurevall@delaval.com, VD för Hamra gård, för mer information.

Examensarbete

Är du intresserad av att göra ditt examensarbete på DeLaval? Titta här och sök efter "Thesis Project".

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar