Olika beläggningar & problem

Vad hindrar dig från att vara klar med mjölkningen?

Vad ska du vara uppmärksam på?

Så här känner du igen de viktigaste utmaningarna:

PROTEIN

Nybildade mjölkavlagringar kan bestå av upp till 20% protein. På  utrustningen syns det ofta ganska tydligt; som en regnbågsfärgad yta. Om du är osäker, ta ett foto och förstora, då syns det tydligt.

________________________________

FETT

Nybildade mjölkavlagringar kan bestå av upp till 25% fett. Fettavlagringar bildar en fet hinna som ofta både syns och känns med fingret.

________________________________

MINERALER

Även om det finns mineraler i mjölken, så är det mineralerna som finns i vattnet du använder för diskning som kan ställa till problem. Mineralavlagringar har ett puderliknande utseende, och kan vara vita eller orangeröda beroende på typ.

________________________________

BIOFILM

Plötsliga toppar i bakterietal kan bero på biofilm. Biofilm bildas vanligen på avlagringar som redan fått fäste på utrustningen. Det vanliga är att man hittar biofilm i områden som är svåra att göra rent. När de väl fått fäste, är dessa komplexa levande kolonier av bakterier, svampar och andra mikroorganismer, svåra att diska bort med den vanliga diskningsrutinen.

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar