Rätt temperatur är viktigt

När disklösningen hettas upp förbättras förmågan att lösa upp och emulgera olika ämnen och på så vis ökar diskmedlets rengöringskapacitet. Det är viktigt att använda rätt temperatur för varje del av diskningen. Om temperaturen är för låg – då kommer mjölkfett att stelna och fastna. Om temperaturen är för hög –då kommer mjölkprotein att fastna på ytor och bli svårt att få bort.

Försköljning: Försköljning med ljummet vatten tar bort större delen av mjölkresterna efter mjölkningen. Temperaturen får inte överskrida 45°C för att undvika denaturering av protein som i så fall skulle bli ännu svårare att  få bort. Temperaturen bör heller inte understiga 35°C eftersom fettet då stelnar och fastnar.

Huvuddisk: En cirkulationsdisk med diskmedel. Vattentemperaturen bör vara 80°C - 85°C i början, sen sjunker den ofta till 40°C - 55°C vid slutet av diskningen. En diskningstemperatur på 60°C - 70°C ökar diskmedlets effekt. Temperaturen ska inte gå under 40°C, eftersom det då finns risk att det bildas feta beläggningar.

Eftersköljning: En slutsköljning som sker med kallt eller ljummet vatten  för att avlägsna alla rester från disklösningen. Det sista sköljvattnet som avslutar diskningen ska vara lika rent som ett glas med dricksvatten!

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar