Om olika diskmedel och ingredienser

Olika diskmedel bidrar till en effektiv diskning på olika sätt!

 

När vi utvecklar ett diskmedel kombinerar vi kemikalier med olika egenskaper. Här intill beskrivs några olika ingrediensers egenskaper.

Alkali: Ett alkaliskt diskmedel omvandlar fett till en lösning som sedan lätt kan sköljas ut (förtvålning) så att fettet inte fastnar på utrustningens ytor.

Tensider och dispergeringsmedel: Den viktigaste uppgiften är att lossa avlagringar från ytorna och hålla dem kvar i disklösningen.

Syra: Löser upp mineralavlagringar och, tillsammans med tensiderna, avlägsnar mjölkavlagringar.

Klor: Bryter isär proteiner till mindre delar. Klor har också desinficerande egenskaper. Flytande klor är instabilt, beroende på blandning och förvaringsförhållanden. Undvik därför lång lagring, höga temperaturer och direkt solljus för att bibehålla klordiskmedels fulla effekt.

Mjukgörare för vatten: Eftersom mineraler och hårt vatten försämrar diskmedlets rengöringsförmågan, används vattenmjukgörare för att motverka detta och för att undvika att mineraler blir kvar i anläggningen.

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar