Viktiga rutiner för hållbart diskresultat

DeLavals personal hjälper dig att få rätt balans mellan inställningar och dosering så att du alltid är KLAR FÖR MJÖLKNING. 
Det du behöver göra är att med jämna mellanrum kontrollera att diskresultatet inte påverkats av oförutsedda händelser.

Våra servicetekniker är utbildade i att kontrollera, serva och bidra till att diskningen är rätt anpassad till förhållandena på gården. De hjälper dig att välja de diskmedel som passar bäst för din gård och ser till att dosering och andra inställningar är rätt. 
Förutom att själva diskningen ska fungera, är det viktigt att förvaring och leverans av diskmedel sker på rätt sätt. Skydda diskmedlet från direkt solljus och kontrollera hållbarhetstiden. Kloret i klordiskmedlen försvinner över tid så det är inte att rekommendera att hålla stora lager av just klordiskmedel.

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar