Kontrollera diskningen så här

Genom att titta och känna efter på utvalda ställen är det ofta lätt att upptäcka eventuella problem med diskningen. Om du inte är nöjd med diskningsresultatet, kontakta din DeLaval servicetekniker som hjälper dig att lösa problemet. De vet hur utrustningen fungerar, kan kontrollera inställningar och ge förslag på hur du kan lösa och förhindra problem med diskningen.

MJÖLKNINGSANLÄGGNINGEN

  • Filterbehållaren – titta efter avlagringar
  • Avskiljaren – titta efter avlagringar
  • Spengummin – titta efter skador eller svarta avlagringar

MJÖLKNINGSSTALLET

  • Mjölkcentralen – titta efter avlagringar
  • Slutenheten – titta efter avlagringar

AUTOMATISKA MJÖLKNINGSSYSTEM

  • Tvättkoppen – titta efter avlagringar
  • Bufferttanken – titta efter avlagringar

KYLTANKEN

  • Tankutloppet – titta efter avlagringar
  • Spridare och munstycken – kontrollera om de är igensatta

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar