Vatten, mineraler och vattenhårdhet

Allt vatten innehåller mineraler och hårdheten visar mängden mineraler

 

Hårt vatten kan skapa problem i hetvattenbehållare och andra delar av utrustningen eftersom det kan bildas mineralavlagringar. Det hårda vattnet kan också minska effekten av diskmedlet om man inte är noga med doseringen. Av den här anledningen innehåller välbalanserade diskmedel ingredienser som motverkar effekterna av hårt vatten.

Vi hjälper dig att välja den produkt och metod som passar bäst för det vatten som du har på din gård.
Efter genomgång av din vattenanalys kan vi ge dig råd om rätt produkt för dina förhållanden. Vi kan också se till att mängden vatten och doseringen av diskmedel stämmer. Vattenkvaliteten har stor inverkan på diskningsresultatet och ska inte underskattas.

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar