Optimera och finjustera – alltid klar för mjölkning

Vi vill att du ska få ut så mycket som möjligt från både mjölkningsutrustning och från våra förbrukningsvaror. Alla våra produkter testas ordentligt och vi vet hur våra produkter kan kombineras för bästa resultat under olika förhållanden.

Våra utbildade servicetekniker kan ställa in diskningen utifrån din utrustning och de behov och förutsättningar som finns på din gård. Vi kan:

  • Optimera inställningarna i mjölknings- och kylningsinstallationerna samt i diskningsenheten.
  • Ge experthjälp för att finjustera alla 6 diskningsparametrarna.
  • Ge råd kring diskmedel och hjälpa dig att välja rätt diskmedel och andra förbrukningsvaror för din mjölknings- och kylningsutrustning, baserat på din gårds utmaningar.

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar