Leverans-, reparation och servicevillkor

Lantbruk 16
– Leveransbestämmelser för lantbruksmaskiner m.m.

Dessa allmänna leveransbestämmelser ersätter köplagens bestämmelser i tillämpliga delar och skall tillämpas när parterna skriftligen eller på annat sätt avtalat därom. Säljarens åtaganden enligt dessa bestämmelser gäller endast gods som skall användas inom Sverige. Förbindelser vid sidan av detta avtal är bindande endast om de skriftligen bekräftas. Vad avser säljaren, skall bekräftelsen ske av behörig företrädare för denne.
Läs hela Lantbruk 16 här

Reparation 11
– Bestämmelser för reparationer och service

Dessa allmänna bestämmelser har utformats i samarbete mellan MaskinLeverantörerna (ML), Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och Maskinentreprenörerna (ME). DeLaval tillämpar dessa när vi gör servicearbete ute hos kund.
Läs hela Reparation 11 här

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar