DelPro-utbildningar under våren

Under våren har vi flera kurstillfällen

Ditt driftledningsprogram DeLaval DelPro™ ger dig många alternativ för att hantera och optimera din besättning till en ny nivå. Med mer kunskap om DelPro™ kan du ta säkrare beslut om din besättning och produktion för ökad lönsamheten och effektivitet.

Läs mer om när och var utbildningarna hålls under våren.

 

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar