Rutiner för kalvuppfödning

Här kommer ni kunna läsa om rekommenderade rutiner för kalvuppfödning för olika åldrar vad gäller utfodring, stallösningar och kalvhälsa.

För att dagens kalvar ska bli framtida högavkastande kor är uppfödningen avgörande. Ni kommer att kunna läsa om olika tips på hur man på bästa sätt gör kalven redo för livet.

Första veckan i kalvens liv

• Säkerställ god ventilation, bra liggunderlag och en jämn temperatur.
• Ta fram rutiner för utfodring som innefattar: 
- Disknings- och desinficeringsrutiner för att säkerställa bästa möjliga hygien, hela tiden.
- Utfodra med råmjölk under minst 4 dagar.
- Ett mjölkutfodringssystem som tillåter kalven att suga i en naturlig ställning.
- Kalven ska ha ständig tillgång till rent vatten och fräscht hö direkt från dag ett.
• Börja med utfodringen och skötseln av de yngsta kalvarna och avsluta med de äldsta för att undvika spridning av smittor. 
• Kontrollera kalvhälsan minst två gånger om dagen och registrera och åtgärda omgående sjuka kalvar.
• Håll sjuka eller svaga kalvar isolerade från andra djur tills de har återhämtat sig och är pigga.

Första månaden

• Övervaka kalvarnas dagliga tillväxt.
• Utfodra för en tillväxt på över 750 g per dag.
• Se till att rätt mängd mjölk eller mjölkersättning får rätt temperatur.
• Erbjud kalvarna ett kalvkraftfoder av god kvalitet – ta bort det som inte konsumerats mellan utfodringstillfällena.
• Tillhandahåll obegränsat med friskt vatten.
• Ge kalvarna tillräckligt med utrymme för att röra sig, leka och springa.
• Se till att kalvarna reser på sig en gång om dagen för att kontrollera hälsa och hur alerta de är: vid tecken på sjukdom ska kalven omgående kontrolleras.

Andra månaden

• Övervaka kalvarnas dagliga tillväxt
• Utfodra för en tillväxt på över 750 g per dag
• Övervaka kraftfoderkonsumtionen
• Använd en poängskala för andning för att identifiera och behandla sjuka kalvar snabbt
• Utveckla ett hygienprogram för kalvar i gruppboxar för att minimera smittor.
• Isolera sjuka djur.
• Avvänj gradvis baserat på kraftfoderintaget.

Läs mer om kalvuppfödning under https://www.delaval.com/…/vara-los…/utfodring/kalvutfodring/

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar