Vision, mission och kärnvärden

Detta är vår grundläggande mission och de värden vi leds av både som företag och individer.

Vår vision

Vår vision är vad vi vill vara och hur vi vill bli uppfattade. Visionen är det vi strävar efter. Den inspirerar och motiverar oss.

Vi gör hållbar livsmedelsproduktion möjlig.

Vår mission

Vår mission är vår anledning att existera, det vi gör till vardags för att uppnå vår vision.

Vi samarbetar med kunderna för att få långsiktiga resultat.

Utifrån vår ledande position inom mjölkproduktion förnyar vi oss, och expanderar till nya segment och nya geografiska områden.

Vi tillhandahåller integrerade lösningar och ser till att vi leder, oavsett var vi är verksamma.

Vi finns till för kunden, dygnet runt.

Våra kärnvärden

Våra kärnvärden ger oss vägledning i vårt dagliga arbete och hjälper oss att fatta riktiga beslut.

Passion

 • Vi delar en passion för att ge kunderna mervärde.
 • Vi är stolta över vårt arv och vår framgång.
 • Med passion expanderar vi vår verksamhet utifrån vår ledande position inom mjölkproduktion. Det är passionen som särskiljer oss från andra företag.

Människor

 • Vi har förmåga och förtroende att fatta beslut inom våra ansvarsområden.
 • Vi bygger vår framgång på kompetens och genom att ständigt investera i personlig utveckling.
 • Vi delar med oss av vår kunskap, stödjer varandra och trivs med att vara del av ett team.
 • Vi uppmuntrar mångfald och uppskattar den kreativitet som uppstår i en blandning av män och kvinnor med olika kulturell bakgrund, sexuell läggning, religion, erfarenhet och personlighet.
 • Vi är en del av ett globalt nätverk.

Professionalitet

 • Vi levererar kvalitet i allt vi gör.
 • Vi har tydliga ansvarsområden och håller det vi lovar.
 • Vi lyssnar, lär, förnyar oss och utvecklas ständigt.
 • Vi är stolta över vilka vi är och visar det respektfullt genom vår attityd och vårt beteende.
 • Vi står fast vid våra värderingar.

Partnerskap

 • Våra kunder, deras behov och förväntningar, är utgångspunkten för allt vi gör.
 • Tillsammans med våra affärspartner, återförsäljarna, levererar vi mervärde till kunderna.
 • DeLavals medarbetare, våra återförsäljare och kunder samarbetar för att uppnå långsiktiga affärsresultat.

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar