Driftsledning

Att driva en mjölkgård är ingen lätt uppgift oavsett om det gäller en besättning på 50 eller 5 000 kor. För att ta rätt beslut varje dag, säkerställa djurens hälsa och uppnå ett hållbart resultat krävs rätt information i rätt tid.

Berättelse

Hullbedömningskameran BSC blev en lönsam investering delvis tack vare mycket högre slaktinäkter.

Läs allt

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar