DeLaval DelPro™ Farm Manager

Varje dag, tas hundratals beslut på gården. Beslut som oavsett hur små de är kommer att påverka hälsan i din besättning, kvaltiten och kvantiteten på producerad mjölk och din verksamhets lönsamhet. Många av dessa beslut tas automatiskt under loppet av dagen – andra kräver mer tid och ansträngning för att säkerställa att det blir rätt resultat. Med driftsledningssystemet DeLaval DelPro™ Farm Manager kan dessa processer bli betydligt enklare.

Kontakta din närmaste

DeLaval-kontakt

Ladda ner

Broschyr

Driftsledning – som den ska vara!

DeLaval DelPro™ Farm Manager är ett intelligent system som länkar samman den fysiska utrustningen och sensorerna, lagrar data från alla områden, som mjölkning, utfodring, sjukdomar, behandlingar och rekrytering, och behandlar dessa data för att hjälpa dig med viktiga driftsledningsbeslut. All kodata lagras permanent och informationen från utslagna kor sparas i en separat katalog. Du kan lägga upp diagram med laktationskurvor tillsammans med kurvor för fett- och proteininnehåll, hullpoäng och kroppsvikt, celltal och andra viktiga parametrar. DelPro styr mjölkningsprocess, mjölkmängdsmätning, avskiljningsgrindar och utfordring, utvärderar data från aktivitetsmätning, hullbedömningskamera och djurvågar. Det uppfyller alla krav på ett professionellt driftsledningsverktyg. De omfattande listorna och diagrammodulerna i DelPro visar vilka åtgärder du behöver vidta. Funktionerna inkluderar allt från automatiskt skapade omfattande rapporter om din besättning, individuella kor och mjölkningssystem, schemalagda veterinärbesök, behandlingar och semineringar till beräkning av fodergivor. DelPro öppnar många möjligheter inför framtiden eftersom systemet kan utökas med komponenter och funktioner. Du är redo för framtiden redan idag!

DeLaval DelPro™ Farm Manager

Fördelar

Full kontroll över mjölkningsprocessen

I DelPro kan du skapa en mängd rapporter som ger dig all fakta du behöver för att ha full kontroll över verksamheten I DelPro kan du också skapa så kallade SOP-filter (Standard Operating Procedures = standardrutiner) och använda dem i rapporterna. Dessa gör att du kan skapa rapporter med tydliga instruktioner om åtgärder som ska vidtas. Instruktionerna är särskilt användbara för att se till att alla anställda jobbar på exakt samma sätt.

Automatisk sortering och avskiljning

Handhavande av sorteringsgrindar via användargränssnittet i DelPro är mycket enkelt! Användning av DeLavals avskiljningsgrindar tillsammans med DelPro Farm Manager tar bort de arbetskrävande momenten att sortera och avskilja korna. Enskilda djur kan automatiskt avskiljas från besättningen till speciella fållor via inställningarna i DelPro Farm Manager eller manuellt genom att trycka på en knapp på stallplatsen: Seminering, dräktighetsövervakning, vaccineringar och behandling etc. Efter mjölkning kan korna sorteras tillbaka till rätt grupp av ett intelligent arrangemang med selektionsgrindar i ladugården. Detta innebär att även om grupperna blandas under mjölkningen eller i behandlingsfållan sorteras enskilda djur tillbaka till sin egen grupp efter mjölkningen.

Optimera utfodringen genom individbaserad kraftfodertilldelning

DelPro-systemet gör det möjligt för dig att tilldela kraftfoder till varje ko efter avkastning. DelPro som används i kombination med automatisk mjölkmängdsmätning ger optimalt resultat - du kan följa upp effekten av varje ändring av giva på mjölkproduktionen för grupper och enskilda djur och vidta selektiva åtgärder. Dessutom ger en beräkning av givan baserat på 7-dagarsavkastning en mer exakt justering efter kons behov jämfört med en ögonblicksbild av endast en gång i månaden. Eftersom foderkostnaderna står för ca 50 % av hela kostnaden för mjölkproduktionen blir enskilda fodergivor ännu viktigare i framtiden.

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar