Farm Management

På en mjölkgård är allting sammankopplat och varje beslut får flera konsekvenser. Därför har DelPro™ utformats för att stötta de fem viktigaste områdena inom driftsledning och för att tillhandahålla verktyg som hjälper dig att fatta beslut som maximerar hela gårdens resultat. När du behöver fatta beslut på din mjölkgård är det i DelPro du hittar pålitlig användbar information. Det är där besluten börjar.

DeLaval DelPro™ - Besluten börjar här

Du sätter dina mål, och DelPro ser till att du har allt du behöver för att sätta dina planer i verket, all information du behöver för att övervaka och anpassa dessa planer och även signaler och analyser som håller dig på rätt spår.
För att göra detta sammanställer DelPro information om din mjölkproduktion från många datakällor, bearbetar och analyserar den för att skapa värdefull information och rapporter som hjälper dig att göra ditt jobb.
DelPro sätter dig och användarvänlighet i centrum genom en rad av applikationer som hjälper dig att fokusera kraften på, den för stunden, viktigaste uppgiften.

Vi har byggt DeLaval DelPro™ och dess serie av sensorer och applikationer för att ge dig större kontroll än någonsin tidigare genom att ge dig snabbare och mer exakt tillgång till värdefull information, analyser och rapporter som hjälper dig att fatta bättre beslut på din gård.

  • Information som är exakt, lätt att förstå och lätt att åtgärda
  • Hanterar kor, får, getter eller bufflar
  • Från några få djur hela vägen upp till 20 000
  • Stöttar bättre beslut som ger bättre resultat
  • Rekommenderas av mjölkproducenter
Visa mer

Berättelse

Hullbedömningskameran BSC blev en lönsam investering delvis tack vare mycket högre slaktinäkter.

Läs allt

Din DeLaval-kontakt

Allmänna förfrågningar